23948sdkhjf

59,3 millioner ekstra til sikring av kulturhistorisk viktige kirker

Både middelalderkirker og kirker fra før 1850 får nå støtte til vedlikehold.

Som et ledd i regjeringens innsats for å få Norge ut av koronakrisen, har Stortinget i år gitt en ekstrabevilgning på 59,3 millioner kroner til bevaringen av kulturhistorisk viktige kirkebygg.

 

Som i tidligere utlysninger har departementet bedt Riksantikvaren om å forvalte midlene.

– Kirkene er viktige kulturminner og fellesskapsbygninger som mange har et nært forhold til. Midlene vil gi mange kirker et skikkelig løft i arbeidet med vedlikehold og istandsetting. Særlig viktig er det at en nå prioriterer de mange middelalderkirkene, uttaler riksantikvar Hanna Geiran i en pressemelding.

Hele 328 tilskudd er fordelt til 213 kirker siden høsten 2019. Det er gjennomført fem utlysninger med midler fra Barne- og familiedepartementet (BFD) til sikring av kulturhistorisk viktige kirker. Midlene har gått til brannsikring og istandsetting.

Les også: 70 millioner til oppgradering av verneverdige kirker

Middelalderkirker og kirkebygg fra før 1850

Resultatet av den femte utlysningen av tilskuddsmidler er nå klart. Denne gangen valgte Riksantikvaren, i samråd med Barne- og familiedepartementet, KA (Arbeidsgiverorganisasjon for kirkelige virksomheter) og Kirkerådet, å prioritere følgende kirker: eiere av kirkebygg fra 1850 og eldre kunne søke om utskifting av gammelt og brannfarlig elektrisk anlegg, mens eiere av middelalderkirker i stein kunne søke om istandsetting eller sikring av klimaskallet og tilskudd til forprosjekt for både utbedring av murverk og slokkeanlegg.

Skal rette opp mangelfullt vedlikehold

Gjennom KAs Kirkekontroll i 2017 ble det klart at tårn, yttertak og yttervegger på middelalderkirker i stein er blant de bygningsdelene som kommer dårligst ut i tilstandsundersøkelsen. Det er disse delene av kirkebygget som er mest værutsatte. Mangelfullt vedlikehold av kirkens klimaskall vil ofte gi omfattende og kostbare følgeskader på bærende konstruksjoner og andre deler av bygget. Kirkekontrollen viser også at middelalderkirkene i stein har en alvorlig svak tilstand for ytterveggene. På grunn av den høye alderen, den kulturhistoriske verdien og den dårlige tilstanden kunne disse kirkene tildeles midler i denne omgang.

Når det gjelder større istandsetting av middelalderkirkenes murverk, så er man i hvert enkelt tilfelle nødt til å gjøre en grundig undersøkelse for å vurdere murveggenes tekniske tilstand, for å kunne bestemme omfanget og metoden for istandsettingen. Installasjon av slokkeanlegg i middelalderkirker har vist seg å være prosjekter som krever særskilt god planlegging både når det gjelder prosjektet som sådan og finansieringen. Derfor gis tilskudd nå til forprosjektering av slike viktige tiltak, opplyser Riksantikvaren.

Kilde: Riksantikvaren

Kommenter artikkelen
Tips redaksjonen
Anbefalte artikler

Se seneste nyhetsbrev ???id_11737???

Send til en kollega

0.094