23948sdkhjf

Kurs i Oppdatering i ISO 9001:2015 for revisjonsledere og kvalitetsledere

Undervisnings region
Norge > Hordaland > Bergen
Periode(r)
3. oktober 2019

3. oktober 2019


Påmelding og mer informasjon


Meld deg på før 1. september og få 20 % rabatt

 

Oppdateringskurset legger vekt på implementering av kravene i den nye standarden, og verifisering av dette i revisjonsarbeidet. I kurset legger vi vekt på nyheter, trender og endringer i relevante standarder og forskrifter. Dette kurset er godkjent av Norsk Sertifisering og er en del av kravene for fornyelse av sertifikatet for QA (kvalitetsrevisor) og QLA (revisjonsleder kvalitet)

 

Kursbeskrivelse
Dette kurset er spesielt tilrettelagt for erfaringsutveksling og dialog rundt «beste praksis» for ledelsessystem for kvalitet. Den nye ISO-standarden skal bidra til et mer risikobasert styringssystem der strategi, målstyring og forretningsutvikling er sentralt. Kurset er en kombinasjon av forelesning, gruppeoppgaver, og diskusjoner.

Deltakerne vil få god innføring i kravene i den nye ISO-standarden, og hvordan disse på en praktisk måte kan tilpasses til og verifiseres i egen bedrift, blant annet ved bruk av interne revisjoner. Kurset har et praktisk fokus med aktiv bruk av relevante eksempler, dialog og gruppeoppgaver. Kurset er godkjent av Norsk Sertifisering og er en del av kravene for fornyelse av sertifikatet for QA (kvalitetsrevisor) og QLA (revisjonsleder kvalitet). Dette kurset er også godkjent som en del av faglig oppdatering i forbindelse med fornyelse av ditt sertifikat.

 

Mål for kurset
Etter endt kurs skal deltagerne ha økt forståelse for kravene i ISO 9001:2015. Kurset vil gi innspill og tips på implementering- og verifisering av kravene i egen bedrift, og kursdeltakere vil få nyttige råd og praktiske eksempler for å få dette til.

 

Hvem er kurset for?
Kurset egner seg godt for kvalitetsledere, (sertifiserte) revisjonsledere og de som har funksjoner i bedriften hvor kvalitetsstyring inngår som et krav. Kurset er godkjent som et QMCe oppdateringskurs - se krav for dette på www.norsksertifisering.no

 

Kursholder:
Kathinka Pettersen er Kvalitet- og HMS-rådgiver, samt Revisjonsleder i Wergeland Bedriftsutvikling AS. Kathinka har mange års erfaring med systemutvikling innen kvalitet og HMS. Hun har spisskompetanse på etablering av styringssystem og prosesskartlegging. Kathinka er en erfaren kursholder innen prosesskartlegging og kvalitetsstyring. 


 

Behov for forkunnskap:
Det er en fordel om deltagerne har kjennskap til ISO 9001:2015, samt revisjonsmetodikk etter ISO 19011.

 

Påmelding og mer informasjon


Kontakt: salg@standard.no, telefon 67 83 87 00

Undervisnings adresse

Radisson Blu Royal Hotel, Bryggen 5, 5003 Bergen

Send til en kollega

0.11