23948sdkhjf

Granskningskurs basert på NS-ISO 45001

Undervisnings region
Norge > Akershus > Bærum
Periode(r)
17. oktober 2019

17. oktober 2019

 

Påmelding og mer informasjon

Meld deg på før 1. september og få 20 % rabatt

 

Hva skjedde og hvorfor skjedde det? Ulykker er uønskede, men dersom de skjer, gir de en unik mulighet til læring for å forhindre nye hendelser.

Kursbeskrivelse
Kurset gir deltakerne kunnskap om hvordan granske en uønsket hendelse; finne årsakene til ulykker, avvik og hendelser for så å iverksette korrigerende tiltak slik at de ikke gjentar seg eller oppstår et annet sted i virksomheten. Forståelse av årsak til hendelser, avvik og bakenforliggende forhold, er viktig for god risikostyring og prioriteringer i det forebyggende arbeidet.

Forståelse av årsak til hendelser, avvik og bakenforliggende forhold, er viktig for god risikostyring og prioriteringer i det forebyggende arbeidet. Dette kurset vil også være til hjelp for hvordan din virksomhet kan overholde kravene i internkontrollforskriftens paragraf 5 som blant annet krever at virksomheter skal kartlegge farer og utarbeide tiltak.

Standarden NS-ISO 45001 - Ledelsessystem for arbeidsmiljø, stiller krav til rotårsaksanalyse av hendelser og avvik for så å iverksette korrigerende tiltak for å unngå gjentagelse. For å forstå ulykker, avvik og hendelser er det viktig å utføre systematisk rotårsaksanalyse for å avdekke både direkte og bakenforliggende årsaksfaktorer. 

Kurset vil gi deg kunnskap om de forskjellige fasene i granskingsprosessen;

  • Etablering av mandat og granskningsteam samt organisering av granskningen
  • Innsamling av data og bevis, gjennomføring av intervju
  • Kartlegging og oversikt over hendelsesforløp
  • Direkte og bakenforliggende årsaker
  • Avvik og barrierer
  • Konklusjon og rapportskriving

Kurset vil gi en innføring i ulike granskningsmetoder og bruk av verktøy (tidslinje, STEP, «5 hvorfor-modellen», MTO-diagram). Du vil også få en oversikt over ulike perspektiver og teorier om årsaker til ulykker og hendelser. 

Kurset passer for ledere, arbeidsmiljøledere, HMS-ansvarlige, verneombud, tillitsvalgte og andre som bidrar i bedriftens forbedringsarbeid. Siv Wergeland og Anne Mork fra Wergeland bedriftsutvikling som skal holde kurset, har lang erfaring som kursholdere og har mye fagkunnskap.

Påmelding og mer informasjon


Kontakt: salg@standard.no, telefon 67 83 87 00

Undervisnings adresse

Fossekallen restaurant og konferansesenter, Vollsveien 13H, 1366 LysakerKontaktinformasjon
Standard Online AS
Mustads Vei 1
0283 Oslo
Norge

Håkon Bøen
Telefon: +47 67 83 87 00


Se nettsiden
Se hele profilen

Send til en kollega

0.118