23948sdkhjf

Kurs i NS 3935 Integrerte tekniske bygningsinstallasjoner (ITB) Prosjektering, utførelse og idriftse

Undervisnings region
Norge > Akershus > Bærum
Periode(r)
27. august 2019

27. august 2019


Påmelding og mer informasjon

Vi har det samme kurset også i disse byene:

Trondheim 17. september

Bergen 16. oktober

 

Meld deg på før 1. september og få 20 % rabatt

Gode og funksjonelle bygninger forutsetter helhetlige tekniske løsninger, fremdrift i prosjektperioden og effektiv drift av den ferdige bygningen. Dette krever god planlegging og gjennomføring. Integrerte tekniske bygningsinstallasjoner omfatter samtlige tekniske installasjoner og funksjoner. Ved å benytte NS 3935 vil endringer, avvik og risiko for kostnadsoverskridelser reduseres betraktelig.

Kursbeskrivelse
Utfordringene i byggeprosjekter består ofte av hvordan etablere god samhandling mellom tekniske fagdisipliner med ulik termologi – fagdisipliner som automatisering, elektroteknikk, VVS og IKT i prosjekterings-, installasjons- og idriftsettingsfasene. Mange ønsker seg mer smarte bygninger og smartere drift. Da blir tverrfaglighet og sømløs systemintegrasjon viktigere enn noen gang. Kurset fokuserer på fasene prosjektering og bygging, men vil også omtale idriftsetting og drift "de neste 40 år".

Kurset har som mål å gi deltagere innsikt i verktøyene for hvordan oppnå resultater som «Riktig med en gang» i byggeprosjekter.  Innholdet omhandler hensikten med standarden, partenes plikter og hvilke krav som stilles til testing, dokumentasjon og driftsprosedyrer. Dette innebærer at vi også har inkludert litt om systematisk ferdigstillelse (NS 6450) og drift (NS 6460 (under arbeid)).

Hvem er kurset for?
Kurset passer for prosjektledere, rådgivere, tekniske entreprenører/leverandører med faglig bakgrunn fra byggeprosjekter, prosjektering, gjennomføring/installasjon, testing, overtagelse og drift innenfor fagområdene automatisering, elektroteknikk, VVS og IKT.

Kursholder:
Arne Eggen er selvstendig konsulent men også rådgiver i bransjeforeningen Integra, Foreningen for tekniske systemintegratorer. Han er har jobbet med automatiseringsteknikk i hele sitt yrkesaktive liv innenfor områdene bygningsautomatisering og prosessautomatisering i olje&gass-, industri- og VA sektorene.

Arne har de siste 10 årene ledet komité SN /K025 Bygningsautomatisering i Standard Norge og derigjennom arbeidet aktivt med å utarbeide innholdet i de aktuelle standardene NS 3935:2019 – NS 6450:2016 – prNS 6460:2019 drift av tekniske bygningsinstallasjoner (forventes publisert i 2019) – prNS 3420:2019 ny del med beskrivelsestekster for systemer for bygningsautomatisering og sikkerhet (forventes publisert i 2019) og en norsk veileder til NS EN15232.

 

Påmelding og mer informasjon

Kontakt: salg@standard.no, telefon 67 83 87 00

Undervisnings adresse

Fossekallen Restaurant og Konferansesenter, Vollsveien 13 H, 1366 Lysaker

Send til en kollega

0.101