23948sdkhjf

... men parkeringsplassene er like små

På tross av at bilene blir større. Byggforsk tar saken!

TRANGT PARKERT: Det avdekkes stadig tvistesaker rundt parkeringsplasser, særlig i boligblokker.

Felles for tvistesakene er at parkeringsplassene er underdimensjonert i forhold til den faktiske størrelsen på beboernes biler. 

- Det er bakgrunnen for at vi nå skal revidere anvisingen om parkeringsplasser og garasjeanlegg, sier seniorrådgiver Anders Kirkhus i SINTEF. Som en del av forarbeidet har han kartlagt størrelse og svingradius på bilene som selges i dag.  

Dette sier regelverket 

Byggforskseriens anvisning 312.130 Parkeringsplasser og garasjeanlegg er basert på disse paragrafene i byggteknisk forskrift (TEK17) : 

  • § 8-1: "Opparbeidet uteareal skal utformes slik at det er tilstrekkelig egnet til sin funksjon." (Veiledningen til bestemmelsen sier at parkeringsareal inngår i opparbeidet uteareal.)  
  • § 12-1 (1): "Byggverk skal ha planløsning tilpasset byggverkets funksjon."  
  • § 12-5: "Byggverk skal ha en utforming som forebygger fare for skade på personer og husdyr ved sammenstøt eller fall."  
  • § 12-7 (1): "Rom og annet oppholdsareal skal ha utforming, romhøyde og størrelse tilpasset sin funksjon."  

Bygger på gamle tall 

Dimensjonene som oppgis i Byggforskserien, er basert på tall fra Statens vegvesens håndbok N100 (tidligere 017) Veg og gateutforming og Statens vegvesens og Gjensidige NORs Utforming og drift av parkeringsanlegg.

Sistnevnte er fra 2002, og førstnevnte har hatt tilnærmet uendrede verdier i flere tiår.  

Statens vegvesen legger "dimensjonerende kjøretøy" til grunn for sine normer. Dimensjonerende kjøretøy er en "boks" som de aller fleste biler i den aktuelle kategorien skal passe inn i.

Det er altså ikke en gjennomsnittsstørrelse, men en "dette-må-det-være-plass-til"-størrelse. 

Fordeling av overheng endret

Dimensjonerende personbil har blitt utypisk for dagens biler – ikke bare når det gjelder ytre dimensjoner, men også ved at den har en annen fordeling av overheng foran og bak.

Ytre overheng er differansen mellom ytre avgrensing og utsiden av ytre forhjul når bilen svinger med maksimalt rattutslag. 

- Kunnskapen om størrelsen og svingradiusen til biler som selges i dag, gir grunnlag for å endre anvisningene for parkeringsplasser, sier Kirkhus. 

Kilde: Sintef pressemelding

Kommenter artikkelen
Tips redaksjonen
Bedriftenes egne nyheter
Se alle medlemsnyheter
Mest lest
Nyeste artikler
Se nyeste artikler
Anbefalte artikler
Utvalgte nyheter fra forsiden
Konseptet byggevarebutikk i bynære strøk: Nyåpning av XL-Bygg i Selbu
Peab river notbøteri i Ålesund og bygger 127 leiligheter i sjøkanten
Norske trelast: Netto eksport i 2022 for første gang på årevis
Norske kommuner svikter: Halvert satsing på nye idrettsanlegg
Forbereder økt boligkapasitet til flyktninger
Takprodusentenes forskningsgruppe: Endelig en standard for permanente sikringsløsninger på tak
Andre Nordiske Medier
Metal Supply NO
PlastForum NO
Maskinregisteret

Send til en kollega

0.113