23948sdkhjf

Sirdal og Agder enige om rassikringsprosjekt til en halv milliard kroner

Sirdal kommune og Agder fylkeskommune har inngått en intensjonsavtale om utbedring og rassikring av fylkesveg 42 langs Sirdalsvannet.

Et stort rassikringsprosjekt og tunneloppgraderingsprosjekt blir nå planlagt for oppstart i 2024, det skal vare i to til tre år:

Fv. 42 langs Sirdalsvannet har behov for store utbedringer for å bedre fremkommeligheten og sikkerheten. Dagens situasjon er at det på deler av strekningen er store utfordringer med ras. Gåsehellertunnelen har krav til oppgradering for å ivareta kravene som er satt i tunnelsikkerhetsforskriften. Ved å kun foreta oppgradering av Gåsehellertunnelen vil en ikke løse rasutfordringene som er i Valevika. 

Mer effektivt å slå det sammen

Ved å se prosjektene i sammenheng vil en kunne få til en effektiv og kostnadsbesparende gjennomføring. Partene har felles interesse av at hele strekningen utbedres. Det vil sikre en fremtidsrettet vegstandard med god forutsigbarhet og trafikksikkerhet for trafikantene.

De to partene, Sirdal kommune og Agder fylkeskommune har inngått en intensjonsavtale om finansiering og gjennomføring av utbedring av fv. 42 langs Sirdalsvannet med utbedring av Gåsehellertunnelen og ny tunnel forbi Valevika. Sirdal kommune bidrar med 35 millioner kroner inn i prosjektet.

500 millioner kroner

Agder fylkeskommune starter nå med prosjektering av rassikringsprosjektet. Det har en kostnadsramme på 500 millioner kroner inkludert mva.

Det jobbes også med at staten skal bidra med rassikringsmidler til prosjektet. Prosjektet planlegges for oppstart i 2024 med ferdigstillelse i 2026-27.

Kommenter artikkelen
Tips redaksjonen
Anbefalte artikler

Se seneste nyhetsbrev ???id_11737???

Send til en kollega

0.141