23948sdkhjf

Plutselig tomt bak rattet? Dette må oppdragsgivere og leverandører vite ved streik

Lønnsforhandlingene - vårens vakreste eventyr – er i gang, og med det risikoen for streik. For pågående prosjekter og kommende leveranser kan streik bety alt i fra full stans til mindre, men uønskede konsekvenser i mange ledd.

ARBEIDSLIV OG JUS 1-22: Hvilket handlingsrom kontraktspartene har under streik, påvirkes både av kontraktsrettslige og arbeidsrettslige forhold. Her ser vi på de arbeidsrettslige sidene.

Teksten er skrevet av advokat Thorkil H. Aschehoug og advokatfullmektig Sigri Sagberg i Advokatfirmaet Grette AS (bildene).

En leverandør som opplever at enkelte av ens egne ansatte tas ut i streik, kan komme på tanker om å sette inn andre ansatte som ikke er tatt ut i streik.

Streikebryteri?

I så fall gjør man seg skyldig i bruk av streikebrytere. Streikebryteri er ikke ulovlig, men blir betegnet som svært illojalt og umoralsk. Dette illustreres av at den som uriktig blir kalt streikebryter, kan gå rettens vei for å kreve erstatning for ærekrenkelse.

Etter at streiken er avsluttet vil kolleger kunne nekte å arbeide sammen med ansatte som under streiken viste slik «utilbørlig opptreden». Dette følger av Hovedavtalen LO-NHO § 10-1.

Dersom leverandøren får en annen ikke-streikerammet leverandør til å utføre oppdraget med sine ansatte, vil også dette bli ansett som arbeid utført med streikebrytere.

Hvordan leverandøren forholder seg til streikebryteri angår formelt sett ikke oppdragsgiver eller bestiller. Det å fortsette leveransen med en leverandør som benytter streikebrytere som arbeidskraft, vil imidlertid kunne påføre oppdragsgiver et betydelig omdømmetap - både i bransjen og i samfunnet for øvrig.

Men kan oppdragsgiver selv engasjere en annen leverandør til å ferdigstille oppdraget mens streiken pågår? Spørsmålet om oppdragsgiver rent kontraktsrettslig kan intervenere i leverandørens arbeider, og hvor hensiktsmessig dette er, lar vi ligge i denne sammenheng. Her ser vi kun på de arbeidsrettslige sider av saken.

Det er faktisk ikke ansett som streikebryteri dersom oppdragsgiver overlater til andre virksomheter som ikke er involvert i streiken, å levere varene eller utføre arbeidet.

Tollpost Globe-saken

Forutsetningen er at dette gjøres for å ivareta egne eller egne kunders interesse, og ikke for å hjelpe en streikerammet leverandør. Dette følger av Høyesteretts avgjørelse i Tollpost Globe-saken fra 2001 (HR-2000-618).

Blir man som ny leverandør kontaktet for å dekke opp for en manglende levering, bør man imidlertid være klar over at det i ens egen bransje- eller arbeidsgiverforening kan ligge forbud mot å påta seg slike oppdrag.

Dette følger for eksempel av NHOs vedtekter, se § 11-4. Også for bedrifter som ikke er medlem kan konsekvensene bli kraftige: NHO kan for eksempel beslutte at deres medlemsbedrifter midlertidig skal «pålegges å avbryte all forbindelse med vedkommende bedrift».

For den streikerammede leverandøren er det en mulighet for å søke om at visse ansatte skal unntas fra streiken de er tatt ut i. En søknad må da fremmes for et dispensasjonsutvalg som opprettes i forbindelse med streiken. Leverandøren vil ofte være tjent med en bekreftelse fra sin oppdragsgiver som underbygger hvorfor det er viktig at de aktuelle ansatte unntas.

Dispensasjon...

For å få innvilget dispensasjon skal det generelt sett mer til enn at man taper penger eller at andre virksomheter får konkurransemessige fordeler. På den annen side vil fare for liv og helse og/eller betydelig materiell skade på maskiner eller råvarer, som oftest medføre dispensasjon.

Det er arbeidsgiversiden i streiken som eventuelt fremmer søknad om dispensasjon. Erfaringen viser at arbeidsgiverforeningene ikke alltid er villig til å tilråde dispensasjon for egne medlemsbedrifter. Forklaringen kan da være at arbeidsgiversiden tror streiken vil vare lenger om man fjerner de verste ulempene ved den.

Dersom streiken medfører at leverandøren ikke kan opprettholde en rasjonell drift med de resterende arbeidstakerne som ikke er tatt ut i streik, bør det snarest sendes ut et betinget permitteringsvarsel og de arbeidsrettslige prosedyrene må følges.

Enten man er oppdragsgiver, bestiller eller leverandør er det altså avgjørende å kjenne til de ulovfestede normene for god opptreden - «skikk og bruk» - under en streikesituasjon. I motsatt fall kan man risikere å gå på et solid omdømmetap. Like viktig er det imidlertid å kjenne det legitime mulighetsrommet, så virksomheten ikke setter seg selv i en unødig negativ situasjon.

Det gjelder med andre ord å kjenne både de kontraktsrettslige prinsipper og de arbeidsrettslige normer, når vårens vakreste eventyr drar i gang.

Kilde: Advokatfirmaet Grette AS

Kommenter artikkelen
Tips redaksjonen
Anbefalte artikler

Se seneste nyhetsbrev ???id_11737???

Send til en kollega

0.093