23948sdkhjf

Gråkjær vs Fredrikstad Seafoods: Fundamentering har nådd lagmannsretten

Den danske entreprenøren Gråkjær AS er dømt til å betale Fredrikstad Seafoods AS 61 millioner kroner i tvistesaken knyttet til oppføringen av et oppdrettsanlegg på Øra i Fredrikstad.

FUNDAMENTERING TIL ANDRE RUNDE: Vi har tidligere skrevet om saken. Den gang vant Gråkjær frem i Fredrikstad Tingrett, med resultatet at Fredrikstad Seafood skulle betale drøyt 38 millioner kroner til Gråkjær AS.  

Men saken ble anket til Borgarting, og dom i ankesaken falt fredag 28. januar 2022. Advokatfima CMS Kluge representerte Fredrikstad Seafoods AS i saken.

Uenigheter i rettsinstansene

CMS har oppsummert saken slik på sin hjemmeside (utdrag):

"Til byggingen av Norges første landbaserte oppdrettsanlegg for laks på Øra i Fredrikstad, var Fredrikstad Seafoods AS byggherre, og hadde engasjert det danske firmaet Gråkjær A/S som totalentreprenør.

Byggearbeidene startet rundt årsskiftet 2016/2017, men ble stanset i februar 2017 da det ble avdekket riss og sprekker i betongkonstruksjonene som da var bygget. Byggets fundamenter var prosjektert på en slik måte at det ikke ville tåle de skjevsetningene som ville oppstå. For å kunne tåle dette måtte anlegget i stedet anlegges på en hel, stiv bunnplate. Dermed måtte fundamentene omprosjekteres, og de allerede etablerte betongkonstruksjonene rives. 

Partene var uenige om hvem som var ansvarlig for dette forholdet. Det var enighet om at Gråkjær hadde ansvaret for å prosjektere fundamentene. Gråkjær hevdet likevel at skadene hadde oppstått som følge av forhold byggherre svarer for.

Gråkjær viste i den forbindelse til at Gråkjær hadde et tilsvarende anlegg under oppføring i Danmark for et søsterselskap av Fredrikstad Seafoods, og hevdet bl.a. at Gråkjær hadde basert seg på å benytte de samme fundamentene på Øra som i Danmark.

Fredrikstad Seafoods påpekte at det andre prosjektet var bygget på sandgrunn i Danmark, mens prosjektet på Øra skulle oppføres på KC-forsterket leirgrunn hvor det var forventet setninger – et forhold Gråkjær var kjent med. Fredrikstad Seafoods anførte derfor at Gråkjær som totalentreprenør var forpliktet til å tilpasse fundamentene til grunnforholdene.

Konflikten tilspisset seg sommeren 2018, hvor Gråkjær først fremmet krav om betydelig tilleggsbetaling for omprosjektering av fundamentene, og deretter fremmet krav om sikkerhet for dette forholdet. Da Fredrikstad Seafoods unnlot å etterkomme kravet, med henvisning til at forholdet var Gråkjærs egen risiko, stanset Gråkjær arbeidene.

Fredrikstad Seafoods hevet deretter kontrakten. Deretter fortsatte saken som rettslig tvist. Gråkjær fremmet tilleggskrav på 37 millioner som følge av endret fundamentering og hevingen. Fredrikstad Seafoods fremmet krav om erstatning for påførte kostnader, både som følge av endringen av fundamenteringen og hevingen på ca. 125 millioner.

Da dom i ankesaken nylig falt, ga Borgarting lagmannsrett Fredrikstad Seafoods medhold: Det var Gråkjærs ansvar som totalentreprenør å levere en lovlig og egnet fundamentering, tilpasset de stedlige grunnforholdene – i tråd med Fredrikstad Seafoods anførsler. Dermed var Gråkjærs stans også uberettiget. Totalt ble Gråkjær dømt til å betale Fredrikstad Seafoods 60,9 millioner kroner pluss forsinkelsesrenter fra 2018."

Høyesterett neste?

Ifølge vår søsterportal i Danmark, buildingsupply.dk, sier Kim Mosgaard, som er teknisk direktør i Gråkjær Erhverv, at det danske entreprenørfirmaet regner med å anke dommen til Høyesteret, men at avgjørelsen ikke er tatt ennå. 

Gråkjær AS er et norsk datterselskapet av den danske entreprenøren, og har allerede leverte sitt årsregnskap for 2021. Det tilsier at virksomheten i Norge er lagt på is:

Kilde: buildingsupply.dk, cms.law/no

Kommenter artikkelen
Tips redaksjonen
Anbefalte artikler

Se seneste nyhetsbrev ???id_11737???

Send til en kollega

0.125