23948sdkhjf

Asker kommune først i Norge med "fossilfrie rør"

De skal ligger i jorden, men er garantert frie for fossiler.

RØR UTEN FOSSILER: Jørn Fragge, salgs- og markedsdirektør i Pipelife, gleder seg over at Asker kommune nå viser vei i kommune-Norge.

 – Vi trenger tydelige innkjøpshelter som omsetter ord til handling. Vi som industri har lenge stått klare med bærekraftige løsninger, men vi har dessverre sett lite av dette i konkrete offentlige anbud. Derfor er Asker kommunes kjøp av Norges første fossilfrie rørsystem en særdeles viktig milepæl for oss. Det er utrolig spennende at en kommune setter seg i førersetet slik Asker kommune nå gjør.

Nafta fra skogen

Men hva er dette? Det var altså rørkonsernet Pipelife som i sommer lanserte fossilfrie rørsystem basert på fornybare ressurser. Nafta, som er utgangspunktet for plastrørmaterialene, kommer tradisjonelt fra fossile råvarer.

Nafta kan imidlertid også utvinnes av restprodukter fra skogindustrien – og gir de fossilfrie råvarene etylen og propylen som er basis ved fremstilling av polyetylen (PE), polyvinylklorid (PVC) og polypropylen (PP). Nafta basert på fossile og fornybare ressurser inngår i de samme prosessene og massebalanseprinsippet ligger til grunn.

Tas i bruk i Asker

Først ute til å ta i bruk de fossilfrie rørsystemene er Asker kommune i et veiprosjekt i Teglverksveien på Spikkestad, som er forberedelser for fortetting av arealene rundt jernbanestasjonen på Spikkestad

I den vedtatte reguleringsplanen legges det til rette for store utbygginger i området. Som en del av dette legges det nytt vann- og avløpsnett. Hele prosjektet har en ramme på i underkant av 50 millioner kroner.

Asker kommune vedtok i sommer en ny klimaplan som skal redusere de samlede direkte klimagassutslippene innenfor kommunes grenser med minst med 67 prosent innen 2030 (sammenlignet med nivået i 2009).

I denne planen settes også mål om at kommunens bygge- og anleggsplasser skal være utslippsfrie allerede i 2025. I klimaplanen er det også et sterkt fokus på de store indirekte utslippene av klimagasser (utslipp som skjer utenfor kommunens grenser) som følge av innbyggerne, næringslivet og kommunens anskaffelser av tjenester og varer.

Som for eksempel rørsystemer

Miljørådgiver i «Prosjekt og utvikling» i Asker kommune, Jonas Tautra Vevatne og prosjektansvarlig i «Vann og vannmiljø – plan og investering», Einar Hoset, gleder seg over at Asker kommune har satt seg hårete mål på miljøfronten.

– Som en av de store kommunene bør vi kunne gå foran og etterspørre nye og innovative løsninger. Derfor var det også naturlig for oss å være den første til å bruke fossilfrie rørsystem. Vi ønsker å vise at vi omgjør festtaler til handling, sier Vevatne.

– Vi er også med på et pilotprosjekt sammen med FutureBuilt og Asplan Viak for å utvikle metodikk for å kunne estimere klimabelastningen fra anleggs- og landskapsprosjekter (Plusslandskapsprosjektet). Gjennom FutureBuilt mottar Asker klimasatsmidler til utprøving av blant annet fossilfrie rør.

Vil være med å stimulere norsk næringsliv

Hoset og Vevatne er innforstått med at innovasjon koster. 

– Om norske kommuner er flinke til å stille miljø- og dokumentasjonskrav, så vil det gagne norsk og nordisk leverandørindustri og næringsliv. Hvis flere kommuner følger opp festtalene, vil det bidra til at det blir mer lønnsomt å produsere på en mer bærekraftig måte.

For oss i Asker kommune er det både inspirerende og gøy å være i en posisjon der vi kan være med på å teste ut og være med på nyskapning. Da er det lett å velge fossilfrie rørsystem, ikke minst siden det er den samme kvalitet og de samme egenskapene, sier Hoset.

Flere kommuner på blokka

Jørn Fragge i Pipelife gleder seg altså over at Asker kommune nå viser vei.

– Det er ikke noe i veien med ambisjonene hos det offentlige. Det er gjennomføringen som svikter. Derfor er det av stor betydning at noen går foran slik som Asker kommune. De er lidenskapelig interessert og har en kompetanse til å gjennomføre, sier Fragge som har flere kommuner på blokka som vurderer fossilfrie rørsystemer.

Kilde: Pipelife Norge pressemelding

Kommenter artikkelen
Tips redaksjonen
Anbefalte artikler

Se seneste nyhetsbrev ???id_11737???

Send til en kollega

0.111