23948sdkhjf

Innlandet fylkeskommune dømt til å betale entreprenør over 8 millioner

Etter en strid om bygging av 1,5 kilometer ny vei og en 70 meter lang bro over elven Etna reiste X Anlegg AS søksmål mot Innlandet fylkeskommune om betaling av nær 19 millioner kroner. Nå er fylkeskommunen dømt til å betale 8,2 millioner.

Ifølge Vestre Innlandet tingrett gjaldt saken tvist om sluttoppgjør etter en utførelsesentreprise.

 

I den 59 sider lange dommen som ble avsagt under dissens i Vestre Innlandet tingrett den 10. november blir det innledningsvis opplyst at entreprisen gjaldt bygging av ca. 1,5 kilometer nye vei på fylkesvei 251, inkludert bygging av en ca. 70 meter lang bro over Etna. Etter en anbudskonkurranse inngikk byggherren Oppland fylkeskommune kontrakt med entreprenøren Contexo AS i april 2018.

X Anlegg overtok etter konkurs

Da Contexo gikk konkurs i august 2020 overførte konkursboet kundefordringene til X Anlegg AS. Oppland Arbeiderblad (oa.no) skriver at upresis informasjon fra fylkeskommunen rundt deler av oppdraget hadde påført Contexo betydelige merutgifter. I løpet av prosjektet hadde entreprenøren fremmet totalt 29 krav om endringsordre og i desember i fjor reiste X Anlegg søksmål mot Innlandet fylkeskommune om betaling av 18,9 millioner kroner. I fylkeskommunens tilsvar i februar i år ble det nedlagt påstand om frifinnelse og at X Anlegg skulle betale fylkeskommunes saksomkostninger.

Retten mente det var gode grunner til å få saken prøvet

Partene møttes i Vestre Innlandet tingrett i forrige måned og ifølge oa.no var det uenigheter på mange områder, blant annet som følge av begrensningene som ligger i at Etnavassdraget er vernet.

Retten påpeker at saken har vært tvilsom med flere dissenser og at det var gode grunner til å få saken prøvet.

I domsslutningen heter det at Innlandet fylkeskommune dømmes til å betale X Anlegg AS kr. 8.203,601,14 inkl. mva. Likeledes at fylkeskommunen dømmes til å erstatte X Anlegg halvparten av utgiftene til de fagkyndige meddommerne.

Kilde: Vestre Innlandet tingrett, oa.no

Kommenter artikkelen
Tips redaksjonen
Anbefalte artikler

Se seneste nyhetsbrev ???id_11737???

Send til en kollega

0.078