23948sdkhjf

Dette er «Årets grønne driftsteam»

Prisen for Årets grønne driftsteam ble i går tildelt «Rosenholm Campus» fra Aspelin Ramm Eiendomsdrift.

Prisen for Årets grønne driftsteam blir delt ut årlig av Grønn Byggallianse og fokuserer på det positive bidraget et godt driftsteam gjør for verdiskapning, nytenking og miljøriktig drift av bygningsmasser.

 

Driftssjef for Rosenholm Campus, Roger Lysaker, ble både overrasket og glad da teamet hans fikk prisen.

– Det er en fin anerkjennelse av det arbeidet vil legger ned hver eneste dag. Det kommer ikke av seg selv, men er en sum av det vi gjør hele tiden. Det handler ikke om å jage en enkelt kWt, men det arbeidet vi gjør hver eneste dag, uttaler han i en pressemelding fra Grønn Byggallianse.

Lysaker løfter god kommunikasjon, både med leietakerne og internt i teamet, som en viktig suksessfaktor.

– Vi prater med leietakerne og sitter tett på dem. Det siste året har vi jobbet mye med gjenbruk, avfallshåndtering og bevisstgjøring rundt dette. Vi har Facebook og nyhetsbrev som går ut til leietagerne og i det siste har vi satt ting enda mer i system, forteller han.

Prisen ble delt ut under Årets grønne driftskonferanse i går der Grønn Byggallianse også lanserte den nye veilederen Avfall i drift – Hvordan lykkes med bærekraftig avfallshåndtering?

Rosenholm Campus er IBMs gamle hovedkontor fra 1986, tegnet av arkitekt Geir Grung. Lokalene er utformet slik at dagslys slipper inn fra alle kanter, med glassatrium, høye himlinger og smarte planløsninger. Det huser i dag over 130 ulike leietakere med rundt 1.100 mennesker som har dette som sin arbeidsplass. Foto: Aspelin Ramm

Verdiskapning, nytenking og miljøriktig drift

Driftsteamet på Rosenholm Campus har i det siste fokusert mer på gjenbruk i driften og har lagt opp til gjenbrukskasser der leietagerne kan gi og forsyne seg av ulike gjenstander, i tillegg har de satt ut plantekasser og bikuber på området.

Prisen for Årets grønne driftsteam blir delt ut på bakgrunn av driftsteamets innsats på områdene: ledelse, helse og innemiljø, energibruk, materialer, transport, avfall, vann og forurensing.

Juryen består av Kjell Petter Småge fra Grønn Byggallianse, Jorunn Iren Huseby, teknisk sjef KLP Eiendom Trondheim, Roger Kongerud, driftsdirektør OBOS Eiendom AS og Dag Tønder, forvaltningsdirektør Eiendom Storebrand. Juryen har følgende grunngiving for tildelingen:

  • Teamet har stort fokus på leietakeres behov, og scorer høyt over bransjesnittet på KTI undersøkelsen.
  • Teamet viser stor forståelse for drift av teknisk anlegg og dokumenterer energibrukstall på nivå med de beste nybyggene i Norge, til tross for byggets alder.
  • Teamet legger godt til rette for at leietakere skal kunne bidra til sirkulærøkonomi, gjennom både ombruk og gjenbruksordninger. De viser også til en imponerende sorteringsgrad som i stor grad kommer av deres evne til samarbeid med leietakere og fokus på motivasjon fremfor pekefinger
  • Teamet er gode på samarbeid og kompetanseheving innenfor alle tjenester som kreves i et godt driftet bygg. Det gjennomføres jevnlig egne miljøfokusmøter i teamet og med andre team i driftsselskapet.
  • Teamet viser til svært gode rutiner i bruk av sitt FDV system med egne utarbeidede arbeidsordrer knyttet opp mot fokus på energi og miljøoppfølging.

Kilde: Grønn Byggallianse

Kommenter artikkelen
Tips redaksjonen
Anbefalte artikler

Se seneste nyhetsbrev ???id_11737???

Send til en kollega

0.13