23948sdkhjf

Geminor-rapport: Svært lave CO2-utslipp fra energigjenvinning av trevirke

Foruten å gi en grundig innsikt i utslippene fra ulike former for avfallstransport tar rapporten fra den internasjonale gjenvinningsaktøren Geminor også for seg forskjellen i CO2-avtrykket mellom materialgjenvinning og energigjenvinning.

Rapporten viser blant annet at CO2-utslippet fra energigjenvinning av trevirke er svært lavt sammenlignet med andre fraksjoner – selv materialgjenvinning av trevirke. Dette fordi biomasse er definert som netto utslippsfritt.

Den internasjonale gjenvinningsaktøren Geminor har presentert sin første såkalte ESG-rapport, hvor bokstavene står for Environmental, Social and Governance. Rapporten kartlegger gruppens utslipp fra blant annet drift, transport, energigjenvinning og materialgjenvinning i 2020.

– Hensikten med rapporten er å forbedre bedriftens rutiner og søke best mulig praksis med tanke på bærekraft, forklarer administrerende direktør i Geminor, Kjetil Vikingstad (bildet), i en pressemelding i dag.

Målet for Geminor er å være fossilfrie og netto utslippsfrie innen 2030.

– Vi ønsker samtidig å rettlede kunder og partnere i emnet, samt bruke vår kjøpekraft til å stille miljøkrav til våre underleverandører i verdikjeden, sier Vikingstad, som legger til at en årlig rapport vil gi dem en god og kontinuerlig oversikt, og samtidig rette søkelyset mot utfordringer hele gjenvinningsbransjen står overfor.

Energigjenvinning mot materialgjenvinning

Rapporten viser at CO2-utslippet fra energigjenvinning av trevirke er svært lavt sammenlignet med andre fraksjoner – selv materialgjenvinning av trevirke. Dette fordi biomasse er definert som netto utslippsfritt, forklarer bærekraftsansvarlig i Geminor, Christina Telnes.

– Biogene materialer er en del av det korte karbonkretsløpet og endrer derfor ikke klodens karbonmassebalanse, slik fossilt karbon gjør, fortsetter hun.

Forbrenning av treavfall er ikke utslippsfritt, men i klimaregnskapet er det satt til null sammenlignet med fossilt CO2, som er en del av det lange karbonkretsløpet. Som en konsekvens av dette viser beregninger gjort i Geminor-rapporten at materialgjenvinning er mer CO2-intensivt enn energigjenvinning av trevirke.

– Ifølge Asplan Viaks utslippsestimater – som vi har brukt i denne rapporten – er energigjenvinning marginalt bedre enn resirkulering av treverk. Dette er et godt eksempel på at det ikke er tilstrekkelig å kun se på ett parameter for å finne den beste løsningen, sier Telnes (bildet).

Hun forklarer at CO2-utslipp fra materialgjenvinning er høyere fordi det innebærer mer prosessering og bruk av kjemikalier, men utslippsfaktoren tar ikke hensyn til ressursene som spares ved ikke å hugge og behandle nytt trevirke.

– Med andre ord, CO2-utslippet forteller ikke hele historien. Rapporten endrer derfor ikke Geminors mål om å øke mengden materialgjenvinning, konkluderer, Telnes.

Skipstransport er best – og verst

Rapporten viser at Geminor-gruppen håndterte mer enn 1,7 millioner tonn avfall i 2020. Omtrent 91 prosent av dette gikk til energigjenvinning og 9 prosent til materialgjenvinning. Bare 0,15 prosent gikk til deponi.

En betydelig del av utslippene fra avfallshåndteringen kommer fra transport av fraksjoner til gjenvinning. For Geminor ble fjorårets volumer fraktet slik:

  • 76 prosent med lastebiler
  • 23 prosent med skip
  • 1 prosent med tog (bildet under)

– Å velge riktig transport med tanke på CO2-utslipp er en kompleks sak for bransjen, sier Telnes, som opplyser at CO2-intensiteten beregnes ved å dele transportutslippet på tonnasjen av avfall som transporteres.

I vår transportportefølje utgjør shipping både det mest og minst CO2-intensive transportmiddelet. RoRo fergetransport har høyest CO2-intensitet, mens containertransport er det minst karbonintensive alternativet, fortsetter hun.

Rapporten setter lastebiltransport i et noe gunstigere lys.

– Veitransport, som lenge har hatt et dårlig rykte når det gjelder utslipp per tonn, viser seg å ha samme gjennomsnittlige CO2-intensitet som bulktransport med skip i vår transportportefølje. Containerfrakt på større skip er det grønneste alternativet, og marginalt bedre enn jernbanetransport hva gjelder CO2-utslipp, forklarer Telnes.

– Ved å aktivt velge transporttjenester med lavere fossilt karbonavtrykk, og samtidig utnytte vårt HUB-nettverk for å optimalisere logistikken, kan vi redusere utslippene våre i årene som kommer, mener Telnes.

Kilde: Geminor pressemelding

Kommenter artikkelen
Tips redaksjonen
Anbefalte artikler

Se seneste nyhetsbrev ???id_11737???

Send til en kollega

0.118