23948sdkhjf

Norge ligger på verdenstoppen i sløsing av energi – nå tar Schneider Electric grep

Norge ligger på verdenstoppen i sløsing av energi. Nå har Schneider Electric åpnet landets største visningssenter for energieffektivisering i sine lokaler på Ryen i Oslo.

«Innovation Hub» skal visualisere hvordan teknologi og digitalisering kan bidra til det grønne skiftet.

 

– Behovet for kompetanse om digitalisering er enormt. Mangelen på kompetente fagfolk kan føre til at grønne bygg, fabrikker og infrastruktur ikke kan bygges og heller ikke driftes. Huben spiller derfor en sentral rolle med tanke på kompetanseoverføring. Den vil være nyttig for bygg- og industrieiere så vel som for partnere, kunder, lærlinger og studenter, sier Nystrøm, sa Karoline Nystrøm, adm. direktør i Scheider Electric Norge AS da det det nye visningssenteret ble åpnet i forrige uke.

Ifølge en pressemelding har selskapet investert mye i visningssenteret som skal brukes aktivt i kunnskapsformidling om energieffektive løsninger.

– Vi har et samfunnsansvar som vi ønsker å bruke aktivt overfor kunder og beslutningstagere. Teknologien kan bidra til å redusere energiforbruket i norske bedrifter dramatisk. Vi snakker om betydelige kostnadsreduksjoner som gir rask effekt på bunnlinjen, sier Nystrøm.

På Innovation Hub er samspillet av komponenter og systemer i fokus, og samtidig er det lett å forstå bærekraftgevinstene for brukerne: lavere energiforbruk, reduserte driftsutgifter og økt lønnsomhet, samtidig som at komfort og sikkerhet ivaretas i alle miljøer.

– Det er mye fokus på fornybar energi som den ultimate løsningen på klimakrisen, men i denne debatten har vi nærmest helt glemt hvilke muligheter som ligger i energieffektivisering. Vi har løsningene til å løse noen av de største utfordringene vi står overfor i dag, men svært få benytter seg av mulighetene, sa Karoline Nystrøm.

Schneider Electric åpnet i forrige uke sitt nye visningssenter «Innovation Hub» som skal bidra til å øke kunnskapen om energieffektivisering i samfunnet. Foto: Johnny Nordskog

«Bærekraft er business»

Det nye visningssenteret ble åpnet under årets Innovation Day der temaet var «Bærekraft er business». Søkelyset ble derfor rettet mot mulighetene bedriftene har til å velge løsninger som kan være med å gjøre verden grønnere. Samtidig ble det fokusert på de økonomiske gevinstene bedrifter i nærmest alle bransjer kan få ved å velge grønne løsninger.

– Årets hovedbudskap er like klart som det er viktig, og jeg mener det ikke bør være noen business uten bærekraft i dag. Ordet «bærekraft» er null verdt hvis ikke bedriftene opplever lønnsomhet ved å skifte til mer energi- og ressurseffektive løsninger. Lønnsomheten i bedriftene må komme kjapt. Da vil også klimautslippene kuttes raskere, sier Nystrøm

I rapporten Felles energi og industripolitisk plattform kommer det frem at Norge ligger i verdenstoppen i sløsing av energi, samtidig som det blir anslått 45.000 potensielle arbeidsplasser knyttet til energieffektivisering i Norge innen 2050. Denne høsten har vi i tillegg sett rekordhøye strømpriser over nesten hele landet, og fokuset på hvordan vi kan redusere vårt forbruk har for alvor blitt satt på dagsordenen.

– Bygg står i dag for 30-40 prosent av alt energiforbruk i Norge, men likevel gjøres det lite for å bedre denne situasjonen. At vi har mulighetene til å gjøre noe med dette og «tette hullene» – og samtidig redusere energiforbruket – er noe vi ikke har råd til å ikke gjøre. Dette må høyere opp på både politisk agenda, og hos aktørene i næringslivet. Vi har alle et felles ansvar for å gjøre Norge grønt, sier Nystrøm.

Kilde: Schneider Electric

Kommenter artikkelen
Tips redaksjonen
Anbefalte artikler

Send til en kollega

0.093