23948sdkhjf

EBA ønsker tydeligere krav til klimakutt og redusert CO2-avtrykk

– Dette budsjettet vil bidra til et konkurransedyktig næringsliv og bidra til det grønne skiftet, men EBA ønsker tydeligere krav til klimakutt og redusert CO2-avtrykk, sier Kari Sandberg, adm. direktør i Entreprenørforeningen – Bygg og anlegg.

Bygge- og anleggsnæringen ser fortsatt halen på pandemien og noe av det viktigste nå er å sørge for økt aktivitet i næringen fremover.

 

Dagens regjering leverer noen gode grep i sitt budsjettforslag, men det skal mer til, skriver EBA i en pressemelding. Foreningen har klare forventinger til at ny regjering viderefører helt nødvendige satsinger for økt bygge- og anleggsaktivitet, satsing på drift og vedlikehold innenfor vei og jernbane og økte midler til asfalt, helt nødvendige grep for å hente inn enorme etterslep, samtidig som flere virkemidler finner sin plass i den store verktøykassen til stat, fylkeskommune og kommune.

Setter i gang viktige byggeprosjekter i hele landet

EBA viser til at det i budsjettet ligger en rekke større byggeprosjekter i hele landet som vil bidra sterkt til at økt aktivitet. Blant annet gir regjeringen klarsignal for byggestart på Ocean Space Centre, Blått bygg ved Nord Universitet, Samisk videregående skole og reindriftsskole og Beaivváš samisk nasjonalteater, 22. juli-senteret og rehabilitering av Nationaltheatret. Statsbudsjettet legger opp til tre lån på til sammen 7,3 milliarder til nye og allerede igangsatte prosjekter i helseforetakene og som vil ha stor betydning for aktiviteten de neste årene for anleggsbransjen, påpeker Sandberg.

Fortsatt mye er satt på vent

Nå forventer Entreprenørforeningen at en ny regjering sørger for å levere på tiltakene i ambisjonene for bygge- og eiendomsstrategien til Statsbygg.

Situasjonen er fremdeles slik at mange skolebygg er satt på vent, det samme med svømmeanlegg og andre formålsbygg.

– Det er mange gode tiltak som må fylles med innhold. Vi forventer at dette arbeidet settes raskt i gang for å sikre ambisjonene for en seriøs entreprenørbransje som kutter utslipp, har fokus på bokvalitet og bygger gode bygg, sier Sandberg.

Etterslepet øker

Regjeringen opprettholder takten i nasjonal transportplan og øker takten på fornyelse, men Entreprenørforeningen opplyser at det fortsatt er 500 millioner under nivået som kreves for å holde etterslepet nede. Etterslepet på vei tas ned med ca. 350 millioner, noe foreningen mener ikke er tilstrekkelig for å sikre trygge veier i Norge. Særlig trekker EBA frem at kommunene må sikres øremerkede midler til å få tatt igjen etterslepet på kommunale samferdselsprosjekter, og økte midler til asfaltering. Sistnevnte er et enkelt grep for flere trafikksikre veier.

Etterlyser flere konkrete klimatiltak

– Nå får kommunene større mulighet til å stille klimakrav, men det må følges opp med endringer av plan- og bygningsloven og lov om offentlige anskaffelser. Uten dette blir det kun et slag i luften, mener Sandberg.

I statsbudsjettet kommer det frem at Enova-støtten økes til 3,4 milliarder kroner, hvor norske bedrifter kan søke på midler til å kutte utslipp.

– Økningen er positiv, men det er utfordrende at regjeringen ikke bruker statsbudsjettet til å justere kriteriene til Enova, som spiller en helt sentral rolle i klimaomstillingen som vår næring står midt i. Da trenger vi kriterier som spiller på lag med oss, sier Sandberg.

Behov for raskere saksbehandling

EBA mener at en av de største tersklene for økt boligbygging er at det tar for lang tid å regulere nye boliger og bygg i kommunene.

– Entreprenørene kan sitte i månedsvis å vente på for eksempel rammetillatelser. Her savner vi konkrete tiltak og overføringer til kommunene, som sitter på verktøykassen for økt byggeaktivitet i hele landet, sier Sandberg avslutningsvis.

Kilde: EBA

Kommenter artikkelen
Tips redaksjonen
Anbefalte artikler

Send til en kollega

0.094