23948sdkhjf

Fremtidens næringsbygg: Nettverkskontorer og samhandlingsarenaer

Næringsklyngen Construction City har kartlagt hvordan fremtidens næringsbygg kan bli.

– Vi står overfor store endringer når arbeidslivet skal tilbake i normalt gjenge. Det krever at vi tar noen tydelige valg for fremtiden, både med tanke på planlegging av byggeprosjekter, så vel som forretningsmodeller og kontorløsninger, sier Gerhard Linder, prosjektleder og utviklingssjef kontor i LINK Arkitektur.

 

I mai tok Construction City initiativ til å utarbeide et nytt veikart for bygg, anlegg- og eiendomsbransjen. 23 klyngemedlemmer har bidratt i prosjektet, som har hatt som formål å identifisere de viktigste veivalgene bransjen står overfor i den nye normalen. Nå er sluttrapporten klar, opplyser OBOS i en pressemelding.

Reduserte leiekostnader og mindre klimaavtrykk per medarbeider

Rapporten beskriver dagens situasjon, med stadig lavere samtidighet på arbeidsplassen, hybride arbeidsformer og det grønne skiftet som katalysator for endring. Sistnevnte vil med stor sannsynlighet medføre endringer i myndighetskrav, og legge føringer for både merkevarebygging og utformingen av fremtidens næringsbygg.

– Rigger man arbeidsplassen riktig i forhold til reell samtidighet, kan man oppnå reduserte leiekostnader og et mindre klimaavtrykk per medarbeider, sier Linder.

Tror på nettverkskontorer

Klyngeprosjektet skisserer også en rekke fremtidsscenarioer og mulighetsrom for fremtidens næringsbygg. Abonnementsmodeller, tilpasningsdyktige hundreårsbygg, samhandlingsarenaer og nettverksmodeller er blant løsningene som trekkes fram. Nettverkskontorer kan gi grobunn for nye forretningsmodeller, og utvikling av nye tjenester og inntektsstrømmer på tvers av virksomheter og næringsbygg, beskriver veikartet.

– I fremtiden vil vi se et mangfold av kontorløsninger, hvor virksomheter velger ulikt basert på strategier, prioriteringer og oppgaver. Men vi har særlig troen på nettverkskontorer og konsepter som gir leietakere fleksibilitet, sier Johannes Hvidsten, markeds- og kommunikasjonsansvarlig i Construction City Cluster.

Klyngeprosjektet har vært ledet av Link Arkitektur, og en koordineringsgruppe bestående av Cisco, SINTEF, Construction City og DNB. 4Service, A Bygg Entreprenør, Advokatfirmaet Hjort, AF Gruppen, A-lab, Aspelin Ramm, BLDNG.AI, Coor, Fagskolen Oslo, First Mover Group, IWMAC, Mircosoft, Norconsult, OBOS, Polyflor, Smedvig, Statsbygg, Unilon og Varig har bidratt med innsikt underveis i prosjektet.

Construction City

Næringsklyngen Construction City ble etablert i 2017, etter et initiativ fra OBOS og AF Gruppen. Klyngen består i dag av om lag 100 virksomheter, som i fellesskap arbeider for innovative og bærekraftige løsninger i bygg, anlegg- og eiendomsbransjen.
Klyngen omfatter hele verdikjeden fra lovende oppstartsbedrifter til store entreprenører, og er stedet aktører møtes for å dele innsikt, etablere samarbeidsprosjekter og løfte bransjens samlede konkurransekraft.

Kilde: OBOS

Kommenter artikkelen
Tips redaksjonen
Anbefalte artikler

Send til en kollega

0.096