23948sdkhjf

Norconsult: Store prosjekter ga sterk vekst i første halvår

Norconsult-konsernet leverte en sterk vekst for første halvår 2021.

– Vi er godt fornøyde med veksten i både omsetning og driftsresultat for kvartalet og første halvår 2021, og driftsmarginen reflekterer et høyt aktivitetsnivå og god oppdragsgjennomføring. Det er gledelig å se at det fortsatt er positiv utvikling i Norden, hvor både Norconsult Sverige og Norconsult Danmark leverer sterk vekst og god resultatutvikling. Det er også godt å konstatere at datterselskapet Technogarden, som tapte penger på samme tid i fjor, nå viser en sunn og god lønnsomhet, sier konsernsjef i Norconsult, Egil Hogna.

Høy aktivitet og spennende prosjekter

Konsernet har ved utgangen av halvåret en god ordrereserve og jevnt over høy aktivitet.

Nylig fikk Norconsult vite at selskapet er en av to norske rådgiverbedrifter som er med i konsortiet Sotra Link, som skal realisere Sotrasambandet. Norconsult har prosjekteringsansvaret for Sotra bru, en firefelts hengebru med separat gang- og sykkelvei. Sotrasambandet er den hittil største fastpriskontrakten innen samferdsel i Norge.

Norconsult har vært og er fortsatt sentral i prosjektering av infrastrukturprosjektet Drammen – Kobbervikdalen, hvor bygging har startet. Selskapet er også involvert i det store, tverrfaglige prosjekteringsoppdraget Elbussdepot Stubberud, Nordens største i sitt slag, med ladeanlegg for 150 el-busser. Nylig vant Norconsult oppdraget med prosjektering av utbyggingen av nye Alvim renseanlegg for Sarpsborg kommune, et prosjekt hvor innovasjon, bærekraft og digitalisering er sentralt.

I Trøndelag skal Norconsult prosjektere og bidra til elektrifisering av Trønder- og Meråkerbanen, en totalentreprise sammen med NRC Group for Bane NOR. I samme fylke skal Norconsult også prosjektere nytt Senter for psykisk helse sammen med OEC Metier og Nordic. Den 2. juli ble Operastranda i Oslo åpnet, et prosjekt hvor Norconsult har stått for landskapsarkitektur.

Norconsult-konsernet leverte en sterk vekst både i brutto omsetning og EBITA for første halvår 2021. Omsetningen på 3 810 MNOK er 249 MNOK høyere enn samme tid i fjor, mens EBITA på 342* MNOK er 56 MNOK høyere. Driftsmarginen på 9,0 (8,0) prosent er 1 prosentpoeng høyere enn samme tid i fjor.

* Merk at Norconsult konverterte en B-aksjeordning i Norconsult AS til en lønnsbonusordning med virkning for 2020. Beslutningen ble tatt av aksjonærene i forbindelse med årsoppgjøret 2020. EBITA for første halvår 2020 er korrigert med -59 MNOK for å ivareta dette og gi likt sammenligningsgrunnlag mellom 2021 og 2020.

Kilde: Norconsult

Kommenter artikkelen
Tips redaksjonen
Anbefalte artikler

Send til en kollega

0.109