23948sdkhjf

Svelviksand har løsningen på masseutfordringene

Svelviksand AS har planer om å starte med foredling av rene overskuddsmasser fra de store utbyggingsprosjektene i Asker-, Bærum- og Oslo-området. – Massene skal fraktes sjøveien og vil spare veinett og miljø for enorme belastninger, påpeker konsernsjef Stig Skarbø i Stange Gruppen AS.

Bare de pågående prosjektene i området vil kunne medføre rundt 25 millioner kubikk med masse og minst to millioner lastebil-turer på veiene. I tillegg kommer planlagte storutbygginger…

 

Les også: Oslo-området i knipe: Tomt for masser innen 2050

Svelviksand har i over 100 år vært en betydelig leverandør av sand- og singelprodukter til asfalt- og betongindustrien, og det er benyttet råvarer fra Svelviksand i betongen til de fleste bygg og anlegg i Oslo-området. Selskapet, som er en del av Stange Gruppen, selger årlig ca. 800.000 tonn sand og singel, og uttaket på Verket er et av landets største. Nå ønsker Svelviksand også å foredle overskuddsmasser fra de store bygge- og samferdselsprosjektene i Oslofjord-området, opplyser Stange Gruppen i en pressemelding.

Dersom de nye planen blir godkjent kan området som selskapet disponerer på sørsiden av Verket frigjøres til friluftformål eller til de formål som måtte være ønsket lokalt. I tillegg vil det bli tilrettelagt for et stort antall nye sirkulære og grønne arbeidsplasser på de ferdig utfylte områdene til Svelviksand. Illustrasjon: Asplan Viak

Prekær mangel på arealer

Konsernsjef Stig Skarbø påpeker i en pressemelding at det er viktig for selskapet å utnytte ressursene best mulig slik at produktene kan være en del av et langt kretsløp og at minst mulig skal ende opp som avfall.

– Stange Gruppen har alltid hatt fokus på å finne bruksområder for produkter som ellers ville gått til spille. Sand og stein fra Verket er en ikke fornybar samfunnsviktig ressurs som er godt egnet til betong, og ombruk og fordeling av overskuddsmasser vil forlenge levetiden for denne viktige næringsviksomheten på Verket. Verkets beliggenhet er også svært gunstig i forhold til levering av råvarer til byggeaktiviteten rundt Oslofjorden ved bruk av miljøvennlig sjøtransport og ligger derfor også perfekt til for å ta i mot rene overskuddsmasser fra det samme området. 100 års drift har fristilt enorme egnede arealer, påpeker han.

Stange Gruppen viser til at det er en prekær mangel på arealer til ressursforvaltning i Asker-, Bærum- og Oslo-området. Utbyggerne mangler rett og slett areal til å gjenbruke de store mengdene overskuddsmasse i forbindelse med de gigantiske bygge- og samferdselsprosjektene ved Oslofjorden. Stange Gruppen ønsker derfor nå å bli en viktig samarbeidspartner også med tanke på foredling og gjenvinning av slike masser.

25 millioner kubikk med masse fra pågående prosjekter

– Det dreier seg prosjekter som E18 Vestkorridoren, Ringeriksbanen og E16, E16 Bjørum-Skaret, ny vannforsyning Oslo, Asker og Bærum vannverk og Fornebubanen. I tillegg kommer planlagte storutbygginger som Oslofjordtunnelen byggetrinn 2 og riksvei 23 Spikkestad-Lier som ikke er regnet med her, sier Skarbø, som legger til at bare de pågående prosjektene vil kunne medføre rundt 25 millioner kubikk med masse og minst to millioner lastebil-turer på veiene.

For å kunne fjerne dagens utskipningsanlegg og frigjøre området på sørsiden av Verket ønsker Stange Gruppen å bygge en ny midlertidig kai eller lekter i Dramstadbukta som kan benyttes til å ta i mot rene overskuddsmasser fra utbyggingsprosjektene langs Oslofjorden. Illustrasjon: Asplan Viak

Fraktes sjøveien

I forbindelse med rulleringen av kommuneplanene i fjor høst sendte Stange Gruppen inn forslag til Asker kommune om en ny kai i Dramstadbukta slik at man kan frakte massene inn og ut på en miljøvennlig måte sjøveien. Det kan også være aktuelt med en midlertidig lekter som kai-løsning som vil fjernes nå bruksperioden er over.

Skarbø viser til at planene er helt i tråd med Regjeringens strategi for økt nærskipsfart der man skal flytte betydelig mengder tungtransport fra veg over på sjø.

– I tillegg sammenfaller forslaget med strategien i Viken og Asker kommunes egen masseforvaltningsplan der de ønsker å legge til rette for å ivareta eksisterende råstoffkilder for fremtiden, påpeker han.

Prosjektet får sterk støtte fra blant andre Bærum Ressursbank, Oslo Havn og flere av de største massetransportørene i regionen.

Kilde: Stange Gruppen

Kommenter artikkelen
Tips redaksjonen
Anbefalte artikler

Send til en kollega

0.109