23948sdkhjf

Se debatten live: Kompetansebehovet i bygge- og anleggsbransjen

Hvorfor trenger vi et kunnskapsløft for Norges nest største næring – bygge- og anleggsbransjen?

– NGI forsker og utvikler metoder for å sikre at vi bygger, bor og ferdes på sikker grunn. Krevende grunnforhold, som kvikkleire, og et klima i endring krever at vi kontinuerlig utvikler nye og bedre løsninger. Vi må tilpasse oss et endret klima og kutte utslipp. Norges nest største næring, bygge- og anleggsbransjen, er en del av løsningen, sier administrerende direktør i NGI – Norges Geotekniske Institutt, Lars Andresen.

NGIs to debattmøter i Arendal avvikles både fysisk, i Eureka kompetansesenter, Amfiet, og strømmes. 

Kl. 10-11: Hvordan kan vi bo og bygge trygt på kvikkleire? 

Klikk her for å følge debatten om kvikkleire digitalt.

Norge er ett av få land i verden som har områder med mye kvikkleire. Vanskelige grunnforhold kan skape utfordringer – både økonomisk og teknisk. Og ikke minst: Hvordan er det å bo og ferdes i områder med kvikkleire?

Temaer som du vil få høre mer om er:

Hvem har ansvar for å kartlegge og vurdere risiko for kvikkleireskred?

 • Hvordan gjør man grunnundersøkelser og hvor sikre er de?
 • Hvis det blir avdekket kvikkleire, hvilke sikringstiltak kan bli gjort?
 • Klimaet endrer seg. Øker klimaendringer risikoen for kvikkleireskred?

Møt opp i Arendal eller følg opp på stream og hør debatten med:

 • Lars Andresen, adm.dir. NGI - Norges Geotekniske Institutt
 • Jean-Sébastien L'Heureux, avdelingsleder Geoteknikk og Naturfare NGI - Norges Geotekniske Institutt
 • Brigt Olav Samdal - direktør for skred- og vassdragsavdelingen, NVE-Norges vassdrags- og energidirektorat
 • Odd-Arne Fauskerud, fagdirektør Geofag, Multiconsult
 • Ingrid Dahl Hovland, adm.dir. Statens vegvesen
 • Anders Østensen, ordfører i Gjerdrum kommune
 • Møteleder: Øydis Castberg, kommunikasjonssjef ved NGI.

Kl. 13.14: Hvorfor trenger vi et kunnskapsløft for Norges nest største næring – bygge- og anleggsbransjen?

Klikk her for å følge debatten om et kunnskapsløfte for bygge- og anleggbransjen digitalt.

Bygge- og anleggsbransjen er Norges nest største næring. I 2019 investerte offentlige byggherrer for ca. 250 milliarder kroner. I 2021 vil samferdselsutbygginger alene stå for ca. 80 milliarder kroner.

Flere deler av bygge- og anleggsnæringen må sies å være forskningssvake. Samtidig står næringen og de offentlige byggherrene overfor betydelige utfordringer, som krevende grunnforhold, klimaendringer og krav om å redusere utslippene av klimagasser.

Deltakere:

 • Lars Andresen, adm.dir i NGI – Norges Geotekniske Institutt
 • Mari Sundli Tveit, adm.dir i Norges forskningsråd
 • Ingrid Dahl Hovland, adm.dir i Statens vegvesen
 • Siri Hunnes Blakstad, konserndirektør i SINTEF Community
 • Ruth Grung, stortingspolitiker for Arbeiderpartiet
 • Hans Fredrik Grøvan, stortingspolitiker for KrF
 • Møteleder: Liv Røhnebæk Bjergene, senior kommunikasjonsrådgiver ved NGI.

Opptak av begge arrangementene vil bli gjort tilgjengelig i etterkant.

Kilde: Norges Geotekniske Institutt (NGI)

Kommenter artikkelen
Tips redaksjonen
Anbefalte artikler

Send til en kollega

0.125