23948sdkhjf

To norske giganter posisjonerer seg for det globale offshore resirkuleringsmarkedet

AF Gruppen og Aker Solutions går sammen om å skape et ledende globalt offshore resirkulerings- og dekommisjoneringsselskap

I dag har AF Gruppen og Aker Solutions signert en intensjonsavtale (LOI) for å slå sammen de to selskapenes eksisterende offshore decom-operasjoner til et 50/50-eid selskap med mål om å skape en ledende global aktør for miljøvennlig resirkulering av offshoreinstallasjoner, opplyser AF Gruppen i en pressemelding.

Enheten vil ha en ordrereserve på cirka NOK 2,5 milliarder kroner. Transaksjonen forventes å være gjennomført i løpet av andre halvdel av 2021 og er betinget due diligence og godkjenning fra konkurransemyndighetene.

Ved å etablere en rendyrket, fokusert aktør som kan gjenvinne globale offshoreinstallasjoner, vil partene gi et betydelig bidrag til en bærekraftig, grønn omstilling av offshoresektoren, står det videre.

Les også: AF Miljøbase Vats (artikkel fra 2012)


AF Miljøbase Vats. Foto: Francisco Branco

–  De to partene har komplementære styrker og egenskaper, med potensial til å bygge et ledende globalt selskap. Sammen skal vi levere på de grønne, sirkulære ambisjonene som er skissert i FNs bærekraftsmål, sier Amund Tøftum, konsernsjef i AF Gruppen.

–  Selskapet vil være unikt posisjonert for å tilby integrerte ende-til-ende-tjenester fra brønnplugging og forsegling til planlegging, fjerning, demontering og resirkulering på egen miljøbase. Bærekraft og sirkulærøkonomi vil være sentrale satsingsområder for det nye selskapet, og vi ser økt aktivitet i markedet for dekommisjonering og resirkulering fremover, sier Kjetel Digre, konsernsjef i Aker Solutions.

Les også: Skal resirkulere Helge Ingstad innen årsskiftet

Må trappe opp tempoet

Avvikling av offshoremarkedet har et stort uutnyttet potensial globalt, med ca. 10.000 operative driftsplattformer. Nordsjøen har alene et betydelig potensial med en forventning om at mer enn 900.000 tonn toppdekk skal fjernes i perioden 2020 til 2029. Dette gjelder britisk, norsk, dansk og nederlandsk sektor. Basert på dagens årlige dekommisjoneringstakt av plattformer innebærer det at det vil ta operatørene ca. 100 år å gjenvinne dagens elementer. Derfor er det nødvendig med en ytterligere opptrapping av tempoet, noe som vil føre til økt etterspørsel etter denne typen tjenester.

Les også: Josef og Hulken på AF Miljøbase Vast (artikkel fra 2012)

Skal løse en betydelig samfunnsutfordring

Forretningsideen bygger på å løse en betydelig samfunnsutfordring gjennom å fjerne og gjenvinne utrangerte oljeplattformer. Enheten har som mål å gjenvinne mest mulig av materialene i de utrangerte offshoreinstallasjonene. AF Offshore Decom har de siste årene oppnådd en kildesorteringsgrad på 94 prosent av konstruksjonene for gjenvinning, hvor metall er hovedkomponenten. Gjenbruk av stål har 70 prosent mindre utslipp av CO2 enn malmbasert produksjon, som tilsvarer en utslippsreduksjon på 1 kg CO2 per kilo gjenvunnet stål. I 2020 har AF Offshore Decom revet og tilrettelagt for gjenvinning av 22.000 tonn stål, med tilsvarende reduksjon av alternative CO2-utslipp på 22.000 tonn, står det i meldingen.

Et veikart til sirkularitet

Resirkulering av stål fra nedlagte oljeplattformer er et betydelig bidrag til å redusere klimagassutslippene sammenlignet med ordinær stålproduksjon. FNs bærekraftmål nummer 12 omhandler å sikre ansvarlig forbruk og produksjon. I målet understrekes behovet for akutte tiltak for å redusere vår avhengighet av råvarer, øke resirkuleringstakten og finne tilnærminger for "sirkulær økonomi" med mål om å redusere miljøtrykk og innvirkning. Disse målene vil bli søkt oppfylt ved å betrakte gamle strukturer som materialbanker av dynamiske og verdifulle ressurser, snarere enn statiske og endelige objekter.

Kilde: Pressemelding fra AF Gruppen

Kommenter artikkelen
Tips redaksjonen
Anbefalte artikler

Send til en kollega

0.109