23948sdkhjf

Dette er årsakene til den svake lønnsomheten i norske byggeprosjekter

Converto har den siste tiden ledet et prosjekt for å kartlegge årsakene til den svake lønnsomheten på byggeprosjekter. Nå er resultatene klare.

Rådgivnings- og forvaltningsselskapet Converto i Ålesund har sammen med forskningsinstituttet SINTEF ferdigstilt prosjektet «Nye forretningsmodeller for bygg- og anleggsprosjekter».

 

Prosjektleder Geir Vegsund og Senior Advisor Bjørn Gjerde i Converto AS uttaler i en pressemelding at tett involvering fra sentrale bransjeaktører i Møre og Romsdal innen totalentreprise, prosjektering, grunnarbeid, betong, elektro og VVS sørget for en god forankring av prosjektet innad i bransjen. I tillegg til Converto og SINTEF Manufacturing har de lokale selskapene Christie & Opsahl AS, Aco Anlegg AS, Dyrøy Betong Ålesund AS, VVS Teknikk Møre AS og ACEL AS vært involvert.

Viktige kartleggingsfunn

* Prosjekteringsfasen

Ifølge Vegsund er prosjekteringsfasen avgjørende for prosjektresultatet, og blir svært ofte ofret for lite tid og ressurser.

 • For dårlig kravspesifikasjon og mangelfullt tegningsunderlag
 • Underentreprenører involveres for sent

* Byggherrerollen er viktig, men utøves ulikt og vies for lite oppmerksomhet

* Samhandlingen i prosjekter er for dårlig

 • Profesjonsmotsetninger mellom prosjekterende og utførende ledd
 • Manglende tillit og respekt mellom partene
 • Parter som kjenner hverandre godt fra før skaper bedre flyt og reduserer usikkerhet og risiko i prosjektet

* Kontraktsformer

 • Ingen kontraktsformer har incentiver som stimulerer til kollektiv innsats og lavere totalkostnad

* Partnermodeller

 • Liten grad av resultatdeling i byggeprosjekter
 • Innbyrdes «verdikapring» i stedet for god samhandling og verdiskaping for å optimalisere prosjektresultatet

Dette bør «idealprosjektet» ha

I lys av disse funn skisserer rapporten flere konkrete tiltak for å bedre prosjektresultatet, eksemplifisert gjennom følgende «idealprosjekt» som ifølge Vegsund og Gjerde i Converto bør ha

 • En byggherre som bruker ressurser i en tidlig fase, for å motvirke at dårlige kravspesifikasjoner påvirker hele byggeprosessen
 • Envolvering av alle nøkkelaktører i tidlig fase og etablering av en tverrfaglig gruppe, slik at tegningsunderlaget blir bedre og raskere tilgjengelig for alle
 • Arkitekter og konsulenter med vilje til å investere i egne ressurser i innledende fase, for å unngå tvil rundt ulike kravspesifikasjoner
 • Integrert prosjektleveranse (varianter av samspillskontrakter) basert på resultatdeling og åpen bok-prinsippet, siden godt samarbeid underveis kan gi lavere totalkostnad
 • En vesentlig større andel av ressursbruken bør brukes på prosjekteringsfasen, med tidlig involvering av sentrale aktører.

Prosjekteringsfasen avgjørende

– Sammenlignbare byggeprosjekter basert på integrerte prosjektleveranser fra blant annet Finland viser at det der brukes vesentlig mer ressurser på å klargjøre byggeprosjekter, hvor så mye som 35 til 45 prosent av tiden går med til forberedelse og planlegging. Prosjekteringsfasen er derfor avgjørende for prosjektresultatet, uten at dette i tilstrekkelig grad ser ut til å gjenspeile seg i norske byggeprosjekter, sier prosjektleder Geir Vegsund.

Incentivbaserte kontraktsformer

– Incentivbaserte kontrakter er i svært liten grad benyttet i Norge. Kontraktene som benyttes stimulerer i liten grad til gode løsninger og godt samarbeid. Tilpassede kontraktsformer vil kunne gi lavere totalkostnad og bedre lønnsomhet, men vil ikke alene løse de utfordringene bransjen står ovenfor, avslutter Vegsund.

Kilde: Converto

Kommenter artikkelen
Tips redaksjonen
Anbefalte artikler

Send til en kollega

0.11