23948sdkhjf

Kjempeprosjektet som felte byrådet i Oslo

Prisen var beregnet til 12,5 milliarder kroner, men prosjektet har gått på en budsjettsprekk på 5,2 milliarder.

I over 60 år har politikerne i Oslo vært klar over at byen mangler drikkevann til befolkningen om det oppstår et krisetilfelle ved Maridalsvannet.

Les også: Første reservevann-kontrakten lyses ut

Da Mattilsynet i juni 2019 varslet om daglige bøter på 1 million kroner til Vann- og avløpsetaten om ikke en reserveløsning for drikkevannet i hovedstaden kom på plass, vedtok Oslo bystyre Holsfjorden i Lier som reservekilde i november samme år.

Les også: Gigant-VA i Oslo

Kostnadsrekord i kommune-Norge

Kostnadsrammen ble satt til 12,5 mrd. kroner. Det var den største enkeltinvesteringen i en norsk kommune noensinne.

Les også: Skanska tar med seg Ølen Betong på vannprosjektet

Ny vannforsyning Oslo:
Det skal bygges et vanninntak i Holsfjorden, en ca. 20 km lang råvannstunnel, nytt vannbehandlingsanlegg på Huseby, samt 15 kilometer rentvannstunneler for å knytte anlegget sammen med dagens nett i Oslo. Prosjektet berører fire ulike kommuner Lier, Hole, Bærum og Oslo.

Råvannstunnelen skal drives med to tunnelbore­maskiner (TBM), en fra Huseby og en fra Holsfjorden. I fjell under Husebyskogen skal det bygges et vannbehandlingsanlegg med en kapasitet på 4,3 m3/s.  Driftsbygningen blir liggende i dagen vis a vis Huseby barneskole. Prosjektet omfatter også en tunnel fra Huseby ned til Sollerudstranda for å lede overskuddsvann fra anlegget ut i fjorden.

Forberedende arbeider:

Skanska er nå i full gang med kontrakten på forberedende arbeider, en kontrakt med verdi 2,88 milliarder kroner. Den inneholder i all hovedsak utsprengning av fjellhaller og tre store tunneler med samlet lengde på fem kilometer. Totalt skal 1,2 millioner m3 faste fjellmasser tas ut og når produksjonen er på topp vil Skanska ha hele syv tunnelrigger i aktivitet i prosjektet. Arbeidene vil foregå på Huseby sentralt i Oslo i et områdende med en geologi som vil kreve tung sikring og systematisk forinjisering.

Så kom kostnadsøkningene

I mars 2020 gikk fristen ut for den første store kontrakten i prosjektet. Byrådets egen redegjørelse viser at tilbudene lå 954 millioner kroner høyere enn forventet.
I november i fjor, lå tilbudene på den neste store kontrakten 1,5 milliarder kroner høyere enn hva kommunen hadde regnet med. I februar i år ba Vann- og avløpsetaten byrådsavdelingen om utvidet kostnadsramme som var anslått til 3,4 milliarder kroner. Byrådsavdelingen ba konsulentselskapet Holte Consulting om å kvalitetssikre tallene.

Fra 12,5 til 17,7 milliarder

Holte Consulting konkluderte med at kostnadene var høyere enn først antatt, og anbefalte å øke kostnadsrammen med 5,2 milliarder, til 17,7 milliarder kroner.

Ti dager senere varslet byrådet bystyret om budsjettsprekken, noe som skal ha kommet som et sjokk for Oslo-politikerne. Byrådet og Berg har pekt på at den store sprekken skyldes en prisvekst i markedet som ikke ble fanget opp da opprinnelig kostnadskalkyle ble utarbeidet.

Hele byrådet gikk av

Onsdag 16. juni gikk byrådet i Oslo av etter at mistillitsforslaget mot MDGs byråd Lan Marie Berg fikk flertall.

– Jeg konstaterer at et flertall har uttrykt mistillit mot Lan Marie Berg. Jeg trekker da konklusjonen at byrådet går av, sa Raymond Johansen da avstemningsresultatet ble kjent.

Bakgrunnen er at Oslos nye vannforsyningsanlegg blir fem milliarder kroner dyrere enn først planlagt. Byrådet har plikt til å informere bystyret i store og alvorlige saker. Som miljø- og samferdselsbyråd er Lan Marie Berg politisk ansvarlig for prosjektet. Berg mener selv hun ikke har gjort noe galt, men har tatt selvkritikk på at hun burde ha informert bystyret i Oslo tidligere om budsjettsprekken.

Mer om prosjektet - hva skjer når?

2020/2021: Oppstart på anleggsplassene ved Husebyjordet, Husebybakken skipark og Sollerudstranda er i gang fra høsten 2020.

2021-2024: Etablering av adkomsttunneler og fjellhaller på Huseby. 

2021-2026: Råvannstunnel mellom Huseby og Holsfjorden. Tunnelboremaskin starter fra Vefsrud 3. kvartal 2022, mens den fra Huseby starter 1. kvartal 2023.

2022-2027: Tunnel for å føre drikkevann inn til Oslo fra vannbehandlingsanlegget under Husebyskogen.

2024-2027: Betongarbeider og tekniske installasjoner i vannbehandlingsanlegget.

2027: Testkjøring av vannbehandlingsanlegg og tunneler.

2028: Alle arbeider ferdige.

Kilde: NRK / Oslo kommune / Multiconsult / Skanska

Kommenter artikkelen
Tips redaksjonen
Anbefalte artikler

Send til en kollega

0.093