23948sdkhjf

Klart for utbygging av Bypakke Ålesund til fire milliarder

Regjeringen har lagt frem forslag om Bypakke Ålesund. Det største prosjektet som nå vil komme på plass er E136 Breivika - Lerstad, med oppstart i utbyggingen allerede til neste år.

Ifølge en pressemelding fra Samferdselsdepartementet er de viktigste prosjektene i bypakken bygging av ny innfartsvei øst-vest (E136 Breivika - Lerstad og videre til Campus), etablering av ny gateterminal med kollektivtraseer i tilkomstgatene for kollektivtransporten i Ålesund sentrum, samt sykkelfelt over den nye Brosundbrua og gangpassasje under denne og under Hellebrua langs Brosundet. I tillegg kommer utvikling av kollektivknutepunkt ved Campus og Ålesund sjukehus, samt tiltak for å øke fremkommeligheten for buss med gode traseer.

Kart over utbyggingsområdet med aktuelle prosjekt. Illustrasjon: Statens vegvesen

Bompengeinnkreving i inntil 15 år

Samlet økonomisk ramme for pakken er på om lag fire milliarder kroner, hvorav E136 Breivika - Lerstad har en ramme på to milliarder. I tillegg kommer prosjektet E136 Lerstadtoppen - Campus som er en forlengelse av Breivika - Lerstad, med en ramme på 460 millioner kroner. I tråd med lokale vedtak er det lagt opp til innkreving av bompenger i inntil 15 år.

– Ålesund er i vekst. Mange vil busette seg her, og det er stor aktivitet i næringslivet. Grensa for kapasitet på vegnettet er snart nådd i delar av byen, og tilbodet til gåande og syklande er ikkje godt nok. Det er også relativt lite bruk av kollektivtilbodet. Med denne bypakken vil Ålesund stå betre rusta til å vekse på ein god måte, sier samferdselsminister Knut Arild Hareide.

Kilde: Samferdselsdepartementet

Kommenter artikkelen
Tips redaksjonen
Anbefalte artikler

Send til en kollega

0.094