23948sdkhjf

Vaktmesterkompaniet: Vant en av Norges mest krevende veidriftskontrakter

I konkurranse med tre andre entreprenører har Vaktmesterkompaniet AS vunnet driftskontrakten for Oslo-Gardermoen, en av Norges mest krevende veidriftskontrakter.

Da riksveikontrakten for Oslo-Gardermoen ble underskrevet tirsdag 11. mai, påpekte vegdirektør i Statens vegvesen, Ingrid Dahl Hovland, at Vaktmesterkompaniet har tatt på seg en utfordrende oppgave.

– Driftskontrakten for riksveiene i Oslo-området krever større kapasitet og kompetanse enn det som er normalt for driftskontrakter andre steder i landet. Med den tette trafikken som er her, er det avgjørende for trafikkavviklingen at beredskapen fungerer godt.

– Med Vaktmesterkompaniets erfaring fra tidligere oppdrag for Statens vegvesen i hovedstadsområdet, føler jeg meg trygg på at dere vil håndtere også dette oppdraget på en god måte så trafikantene kommer seg enkelt og trygt fram, sa vegdirektøren under kontraktsigneringen.

430 kilometer riksveier

1. september i år starter Vaktmesterkompaniet AS jobben som skal bidra til en god reisehverdag for mange hundre tusen trafikanter i og rundt Oslo.

Vidar Brekke, kontraktsansarlig offentlige riksveger, forklarte under årets  vårrengjøring at den nye kontratken blir dobbelt så stor og med dobbelt milljøfokus.
Foto: Fredrik Saugstad

Oslo-Gardermoen-kontrakten omfatter drift av alle riksveiene i Oslo samt E6 og E16 til Gardermoen, rv. 159 til Lillestrøm, rv. 226 og rv. 22 fra Hvam til Fetsund. Det utgjør til sammen ca. 430 kilometer riksvei, hvorav ca. 117 kilometer er gang- og sykkelvei.

100.000 kjøretøy i døgnet

Veinettet i hovedstadsområdet har tett trafikk og består i hovedsak av flerfeltsveier som stiller høye krav til fremkommelighet og trafikkavvikling til enhver tid. Enkelte strekninger har over 100.000 kjøretøy i snitt pr. døgn. I tillegg inngår drift av bygater som Dronning Eufemias gate og Ring 1, inkludert vedlikehold av veiobjekter og omfattende grøntanlegg. Gang- og sykkelveinett som også har mange trafikanter, krever høy kvalitet i driften.

Ett av feietogene til VK under årets vårrengjøring 26.mars. Foto: Fredrik Saugstad

– På vegne av alle ansatte i Vaktmesterkompaniet AS er jeg mektig stolt av tilliten som Statens vegvesen har vist oss gjennom tildeling av denne kontrakten. Vi har snart 90 års erfaring med snøbrøyting og vintertjenester i Oslo, og har i senere tid bygget solid kompetanse i drift og vedlikehold av høytrafikkerte veier. Vi lover å strekke oss svært langt for at trafikantene skal bli fornøyde, kommenterte administrerende direktør i Vaktmesterkompaniet AS, Hans Jørgen Sundby, i forbindelse med signering av kontrakten.

Belønner utvikling av klima- og miljøvennlig drift

Statens vegvesen har skjerpet miljøkravene og belønner entreprenører som vil gjøre en innsats for klimaet. Alle nye driftskontrakter for riksveg som Vegvesenet lyser ut i år, har nye krav til miljøsertifisering og rapportering av CO2-utslipp.

Kan vente økonomisk bidrag fra staten

Vegdirektør Dahl Hovland håper på et godt samarbeid med Vaktmesterkompaniet når det gjelder utvikling av mer klima- og miljøvennlige drift.

– Hvis dere evner å løse oppgavene raskt og effektiv på en klimavennlig måte, og på eget initiativ fremmer løsninger som kan bidra til bedre miljøprofil i kontrakten, kan dere vente dere et økonomisk bidrag fra Statens vegvesen til utviklingsprosjekter som reduserer klimautslippene i kontraktsperioden, sa hun.

VM: Vi skal være fossilfrie innen 2025

Til det svarte direktøren i Vaktmesterkompaniet at de har store ambisjoner om å være en aktiv og pådrivende aktør i det grønne skiftet.

– Vi har som målsetning at alle våre maskiner og kjøretøy skal være fosilfrie innen 2025. Vi lover at det gjennom kontraktsperioden vil skje spennende endringer og nyskapninger som vil redusere klimabelastningene innenfor drift og vedlikehold.

700 millioner kroner

Kontrakten som Vaktmesterkompaniet AS har inngått med Statens vegvesen, gjelder fram til høsten 2026, med gjensidig opsjon for byggherre og entreprenør på tre nye år. Kontrakten har en verdi på ca. 700 millioner kroner.

Kilde: Statens vegvesen

Kommenter artikkelen
Tips redaksjonen
Anbefalte artikler

Send til en kollega

0.095