23948sdkhjf

Ny SINTEF-rapport: BAE-næringen trenger felles satsing på digitalisering

Digitaliseringen er i full gang på noen områder av bygge-, anleggs- og eiendomsnæringen, men det kreves en langt større satsing for å hente ut potensialet i økt lønnsomhet og bærekraft, fastslår SINTEF.

For at bygge-, anleggs- og eiendomsnæringen i Norge raskere skal ta i bruk digitalisering som verktøy, må aktørene bli flinkere til å forstå hvilke data som er viktige, hvilke beslutninger de kan påvirke, og hvordan de samspiller med andre aktører i økosystemet.

 

Det anbefaler SINTEF i den nye rapporten Digital samhandling og datadeling i bygge-, anleggs- og eiendomsnæringen som omhandler ulike aspekter rundt digitalisering i bygge-, anleggs- og eiendomsnæringen (BAE) i Norge. Selv om næringen er Norges største fastlandsindustri målt i antall sysselsatte og Norges nest største næring etter olje og gass målt i verdiskaping, mangler det både forskningsstrategier og ressurser til forskning, utvikling og innovasjon, skriver SINTEF.

Behov for en langt større satsing

– Digitaliseringen er i full gang på noen områder av næringen, men det kreves en langt større satsing for å hente ut potensialet i økt lønnsomhet og bærekraft, sier fungerende forskningsleder Nathalie Labonnote i SINTEF.

Mange av utfordringene er knyttet til den store mengden aktører med ulike verdikjeder, ulike digitaliseringsnivåer og ulike digitaliseringsbehov.

I rapporten kommer SINTEF med en rekke anbefalinger til aktører i næringen, næringsorganisasjoner, forvaltning og virkemiddelapparat.

Må akseptere at sektoren er fragmentert

– Kartlegg interne og eksterne systemer og dataflyt. Forstå hvilke data som er viktige, hvilke beslutninger de kan påvirke, og hvordan de samspiller med andre aktører i økosystemet. Legg en strategi basert på dette for å bygge mer effektive og konkurransedyktige forretningsmodeller gjennom å utnytte data og digitale verktøy, anbefaler Labonnote.

Rådet fra SINTEF er å akseptere at sektoren er fragmentert, med ulik grad av digital modenhet hos aktørene.

– Etabler og bygg videre på samhandlingsarenaer som fremmer digital samhandling, og legg til grunn prinsipper for digital interoperabilitet, brukervennlighet og åpne APIer ved inngåelse av samarbeid og kontrakter. Men det aller viktigste er bare å komme i gang. Om de første stegene ikke er så store, så lærer man underveis, sier senior forretningsutvikler Anders Bryhni i SINTEF.

På tide at det etableres et program i Forskningsrådet

SINTEF mener det nå er på tide at det etableres et program i Forskningsrådet spisset mot digitalisering i BAE-næringen, og at det legges til rette for opprettelse av forskningssentre på området. Utlysningen av midler til kompetanseprosjekter denne våren er en god start.

Forskningsinstituttet anbefaler også at det brukes innkjøpsmakt der det er hensiktsmessig for å fremme innovasjon i bransjen, og at det innføres reguleringer som oppfordrer til eller påtvinger standardisering, samhandling og datadeling.

Kilde: SINTEF

Kommenter artikkelen
Tips redaksjonen
Anbefalte artikler

Send til en kollega

0.094