23948sdkhjf

PDT Norge: Ny forening skal sette fart på digitaliseringen

Bransjen har samlet seg og er enige om etablering av PDT Norge. – Dette er et felles løft som alle vinner på og som kan styrke samarbeidet mellom byggenæringen og myndighetene, sier Kari Befring Bjørnstad Fagdirektør Digitalisering i Direktoratet for byggkvalitet (DiBK).

PDT er en forkortelse for Product Data Template, som på norsk kan oversettes til en produktdatamal. En PDT er en elektronisk, ikke utfylt datastruktur eller «selvangivelse»/mal over relevante egenskaper for en byggevare.

PDT Norge er en nøytral forening som har til formål å fremme standardisering og utveksling av produktinformasjon i bygg-, anleggs- og eiendomsnæringen ved å utvikle, forvalte og distribuere digitale produktdatamaler.

– Dette vil skyte fart i digitaliseringen av byggenæringen og er et skritt i riktig retning for å få bedre og mer klimaeffektive bygg, sier Jøns Sjøgren, som er leder for styret i PDT Norge.

De vareproduserende organisasjonene innen byggenæringen har bidratt med grunnfinansieringen og har gått sammen med Direktoratet for byggkvalitet (DiBK) om å stifte foreningen, heter det i en pressemelding fra PDT Norge.

Felles måte å strukturere og levere produktdata på.

– Motivasjonen for etableringen av PDT Norge er å sikre at vi som driver produksjon nå får en felles måte å strukturere og levere produktdata på. Felles datastruktur betyr at vi snakker samme språk og sikrer entydig informasjon om produktenes egenskaper, sier Sjøgren.

Gjennom arbeidet i SNK 374 i Standard Norge har de laget forslag til PDT-er innenfor flere produktområder. Den viktigste jobben framover blir nå å få på plass en nøytral IT-plattform for utvikling, forvaltning og distribusjon av PDT-ene og foreningen inviterer nå hele næringen til å bidra i dette arbeidet.

Sterk forankring hos myndighetene

Etableringen av PDT Norge har sterk forankring hos myndighetene, som lenge har etterlyst at bransjen må samle seg om en felles løsning. I DiBKs tildelingsbrev fra Kommunal- og moderniseringsdepartementet står blant annet følgende:

«Bedre og lettere tilgjengelig informasjon om byggevarer vil på lengre sikt kunne lette ombruk og styrke sirkulærøkonomi. Markedet har ikke klart å enes om de datamalene som er nødvendige når produktdata skal digitaliseres og være åpent tilgjengelig og deles. DiBK skal bidra inn i ett samarbeid med bygge- og anleggsbransjen rundt utvikling av produktdatamaler».

DiBK applauderer initiativet som er helt i tråd med deres overordnede føringer.

– Dette er et felles løft som alle vinner på og som kan styrke samarbeidet mellom byggenæringen og myndighetene, sier Kari Befring Bjørnstad Fagdirektør Digitalisering hos DiBK. – Jeg mener også at dette er et viktig steg for å få til en digital verdikjede som styrker samhandling, og gir en innovativ og bærekraftig byggenæring, fortsetter hun.

PDT Norge

PDT Norge er en nøytral forening som har til formål å fremme standardisering og utveksling av produktinformasjon i bygg-, anleggs- og eiendomsnæringen ved å utvikle, forvalte og distribuere digitale produktdatamaler (PDT).

Organisasjonene som stiftet foreningen er Byggevareindustrien, Elektroforeningen, Norske Trevarer, Treindustrien, VA og VVS produsentene VVP og VKE - Foreningen for Ventilasjon, Kulde og Energi.

Styret i PDT Norge består av:

  • Jøns Sjøgren, Byggevareindustrien
  • Frank Jaegtnes, Elektroforeningen
  • Trond Magnar Unhammer, Norske Trevarer
  • Bjarne Hønningstad, Treindustrien
  • Bjarne Haugland, VA og VVS produsentene VVP
  • Jon Dehli, VKE - Foreningen for Ventilasjon, Kulde og Energi
  • Kari Befring Bjørnstad, Direktoratet for byggkvalitet

Kilde: PDT Norge

Kommenter artikkelen
Tips redaksjonen
Anbefalte artikler

Se seneste nyhetsbrev ???id_11737???

Send til en kollega

0.096