23948sdkhjf

Tjøme-saken: Både arkitekt og byggesaksleder domfelt for grov korrupsjon

Arkitekt Rune Breili og byggesaksleder Harald Svendsen er dømt til åtte måneders ubetinget fengsel for grov korrupsjon. Den tidligere Byggesakslederen dømmes også for tjenestefeil i forbindelse med behandling av byggesaker i strandsonen på Tjøme. Begge anker dommen fra Vestfold tingrett.

Retten legger til grunn at arkitekten har gitt vederlagsfrie tegnetjenester til den kommunale byggesakslederen og at tjenestene hadde sammenheng med byggesakslederens stilling i tidligere Tjøme kommune, nå Færder kommune, opplyser Økokrim. Byggesakslederen hadde blant annet et ansvar for å behandle byggesøknader fra arkitektfirmaet som arkitekten jobbet for. For dette forholdet er både arkitekten og byggesakslederen dømt til åtte måneders ubetinget fengsel for grov korrupsjon. Byggesakslederen er også dømt til å tåle inndragning.

Stor korrupsjonsfare der privat og offentlig sektor møtes

I Økokrims trusselvurdering pekes det blant annet på at norske kommuner er sårbare for korrupsjon og at korrupsjonsfaren særlig er til stede der privat sektor møter offentlig sektor.

– Vi håper dommen blir lagt merke til og at den bidrar til en forsterket innsats for å forebygge korrupsjon i kommunal sektor, sier førstestatsadvokat Esben Kyhring.

Byggesakslederen dømmes i tillegg for grovt brudd med tjenesteplikten, fordi han behandlet søknader fra det aktuelle arkitektkontoret til tross for at han var inhabil og fordi han bidro til at saker om byggetiltak i strandsonen ble avgjort i strid med reglene i plan- og bygningsloven. Også en annen byggesaksleder dømmes for grove tjenestefeil, og må betale en bot på 20.000 kroner.

– Reglene om vern av strandsonen skal ivareta fellesskapets interesser, både med hensyn til tilgjengelighet og fri ferdsel, og med hensyn til miljøet. Dommen gir et tydelig signal om at overtredelser av reglene på dette området også kan få strafferettslige konsekvenser. Av allmennpreventive grunner er dette svært viktig, sier Kyhring.

Kilde: Økokrim

KLIKK for alle artikler i Bygg- og anleggskonkurser .

Kommenter artikkelen
Tips redaksjonen
Anbefalte artikler

Se seneste nyhetsbrev ???id_11737???

Send til en kollega

0.315