23948sdkhjf

SmiSto versus Hæhre: Det krangles om voldsomme beløp

SmiSto Kraft mener at de skal frifinnes for å betale Hæhre Entreprenør over en halv milliard kroner ekstra for jobben. I stedet mener byggherren at entreprenøren må betale 104 millioner kroner i døgnmulkt.

Hæhre Entreprenør krever 578 millioner kroner ekstra fra SmiSto Kraft for å bygge to kraftverk i Rødøy og Lurøy i Nordland. SmiSto Kraft avviser kravet blankt, og har svart med å skrive ut det maksimale døgnmulktnivået kontrakten åpner for; 104 millioner. Kontraktsverdien ligger på rundt 800 millioner kroner, og totalt skal det bygges 25 kilometer tunneler i kraftprosjektet.

Fjellkvaliteten

Stridens kjerne er kraftige forsinkelser som følge av grunnforhold. I den opprinnelige framdriftsplanen skulle kraftverket Storåvatn 1 vært satt i drift i begynnelsen av 2019 og Storåvatn 2 midt på sommeren 2019. Smibelg kraftverk skulle vært satt i gang en gang utpå høsten i 2019.

Men slik gikk det ikke.

Hæhre Entreprenør mener at fjellkvaliteten i området slett ikke er som beskrevet av byggherren, og krever at byggherren må ta på seg ansvaret og merkostnaden for dette.

Hæhre peker på at det kom inn mye vann i tunnelene, og det derfor ble brukt mye mer tid på å sprøyte inn betong for å sikre dem. Dette reduserte framdriften i tunneldrivingen.

I sin stevning krever Hæhre hele 578 millioner kroner i ekstra betaling, samt renteutgifter og dessuten at SmiSto Kraft må dekke alle saksomkostninger. De avviser samtidig at byggherren har noe grunnlag for å ilegge døgnmulkt.

Snudd på hodet

SmiSto Kraft på sin side har en helt annen oppfatning av saken, og ønsker ikke å betale noe mer til Hæhre Entreprenør. De mener det er gjennomgående i saken at entreprenøren ikke står ved inngått kontrakt og den avtalte risikofordelingen mellom partene.

SmiSto Kraft viser til totalentreprisen, og hevder at Hæhre har ansvaret for all prosjektering og fjell- og bygningsarbeidene for kraftverkene.

Smisto Kraft mener saken er snudd helt på hodet, og at de skal frifinnes for å betale Hæhre Entreprenør noe ekstra for jobben. Hæhres kostnader knyttet til forlenget byggetid må entreprenøren ta på egen kappe, mener SmiSto Kraft.

Dom i mars

Den store rettssaken i Nordland har allerede vært i retten i fem uker sist september/oktober, der Hæhres krav var tema. Til del to, om byggherrens krav om dagmulkt, er det satt av sju dager denne våren, i begynnelsen av mars. Da skal Rana tingrett ta stilling til både krav og motkrav.

Hæhres advokat, Aron Solheim, sier at verken han eller Hæhre vil kommentere en rettstvist som er under behandling.

Advokaten til SmiSto Kraft, Johan Fredrik Remmen, er noe mer meddelsom. Han sier at byggherrens motkrav for forsinkelser hviler på en avtale mellom partene som regulerer grunnforhold og tidskonsekvenser.

– Vi regner med at dom faller kort tid etter rettsbehandlingen i mars.

Så får man se om en av partene vil anke.

Tankekors

Remmen legger generelt til at de etter hvert mange rettssakene i anleggsbransjen er et tankekors.

– Akkurat denne saken er uvanlig stor. I overkant av en halv milliard kroner er mye, ingen tvil om det.

Remmen mener SmiSto-saken for tiden bare kan sammenlignes med rettstvisten i fellesprosjektet langs Mjøsa. Også der er Hæhre en part, og krangler med Statens vegvesen og Bane Nor om et beløp på samme nivå som i Nordland. 

Kommenter artikkelen
Tips redaksjonen
Anbefalte artikler

Send til en kollega

0.078