23948sdkhjf

E18 Vestkorridoren: Grønt lys for utvidelse fra Slependen til Nesbru

Samferdselsdepartementet sa i går ja til Vegvesenets forslag om at parsellinndelingen mellom etappe 2 (Ramstadsletta–Slependen) og etappe 3 (Slependen–Drengsrud) justeres slik at etappedelet flyttes fra Slependen til Nesbru.

Hensynet til rasjonell utbygging og mulighet til å velge løsning som holder kostnadene nede, var noe av det samferdselsminister Knut Arild Hareide trakk fram som begrunnelse i pressemeldingen fra Samferdselsdepartementet.

E18 Vestkorridoren i Bærum og Asker kommuner er opprinnelig delt i tre etapper: E18 Lysaker-Ramstadsletta (inkl. Lysaker kollektivterminal) som skal stå ferdig i 2028, E18 Ramstadsletta – Slependen der det pågår arbeid med reguleringsplan og E18 Slependen-Drengsrud.

Endring av etappedelet fra Slependen til Nesbru; Ramper t/f E18 i dagens kryss med Nesøyaveien fjernes og det bygges et nytt kryss med lokalveien vest for IKEA. Grønne veier viser hovedsamlevei og ramper, røde veier viser hovedsykkelvei og blå veier viser bussløsning. Illustrasjon: Statens vegvesen

Samme totalkostnad

Endringen i inndelingen mellom parsell 2 og 3 innebærer ingen endringer i de samlede kostnadene for de to parsellene, eller prosjektet. Som følge av at parsell 2 blir lengre (og parsell 3 tilsvarende kortere) får etappe 2 en kostnadsøkning på nær 2 milliarder kroner mot en tilsvarende kostnadsreduksjon i etappe 3.

Styringsmålet for ny parsell 2 E18 Ramstadsletta – (Slependen) – Nesbru settes etter dette til 11.535 millioner (2021) kroner.

En fornøyd prosjektleder Tom Hedalen konstaterer at han dermed kan love en løsning som kan gjennomføres effektivt og rasjonelt samtidig som vi unngår store belastninger for trafikanter og naboer.

Bygging av E18 Vestkorridoren etappe 1; Lysaker–Ramstadsletta pågår som planlagt og påvirkes ikke av denne endringen.

Vil ikke øke trafikken på lokalveiene

– Det betyr at vi nå kan planlegge en løsning som ikke øker trafikken på lokalvegene slik den opprinnelige løsningen ville ha gjort. Da unngår vi samtidig at framkommeligheten for buss  blir redusert og vi har grunnlaget for høyere trafikksikkerhet, sier han.

Justeringen av etappedele er resultatet av en totalgjennomgang av prosjektet som Statens vegvesen gjorde høsten 2020. Hensikten var finne løsninger som sikret rasjonell utbygging og som minimerer kostnader og belastning for naboer.

Resultatet var forslag om justering av etappedele og bygging av nytt kryss med lokalveier vest for IKEA. Dette skulle optimalisere strekningen, redusere ulempene for trafikantene, unngå kostnadsendringer og øke nytten. Forslaget innebærer at det opprinnelig krysset med lokalveier og E18 ved Slependen blir fjernet.

Kilde: Statens vegvesen

Kommenter artikkelen
Tips redaksjonen
Anbefalte artikler

Send til en kollega

0.094