23948sdkhjf

Planlegger Norges første bærekraft-sertifiserte boligfelt

Fossen Utvikling AS og COWI har høye ambisjoner for bærekraft i et nytt boligfelt som skal romme rundt 400 boliger på Tanberghøgda i Hønefoss. Infrastrukturen bærekraftsertifiseres etter den internasjonale CEEQUAL-standarden, som det første i Norge.

CEEQUAL (The Civil Engineering Quality Assessment & Awards Scheeme) er et internasjonalt miljøsertifiseringsverktøy i anleggsprosjekter basert på et poengsystem. Verktøyet vurderer prosjekter innen kategorier som motstandsdyktighet mot klimaendringer, energibruk, arealbruk og økologi, landskap og historisk miljø, forurensning, ressursbruk og transport.

Forprosjektet er planlagt gjennomført i løpet av 2021. Innen da er det mange løsninger som skal vurderes.

– Energiområdet er viktig for oss, og her har vi høye ambisjoner. Vi undersøker for eksempel bruk av solenergi. I tillegg ønsker vi en utslippsfri byggeplass. Vi vil føre klimagassregnskap og utføre såkalte livssyklusanalyser hvor vi ser på hvordan materialer og ressurser kan gjenbrukes, forteller prosjektleder Lene Grimsrud i Cowi.

Det nye boligfeltet på Tanberghøgda i Hønefoss vil romme 400 boliger. Illustrasjon: Arkitektgruppen Drammen

Største boligfelt på 50 år

Tanberghøgda er anslått å være det største boligfeltet på 50 år i regionen. Detaljreguleringsplanen ble vedtatt i kommunen i 2019 og boligene er planlagt utbygd i tre faser med henholdsvis 40, 320 og 40 boliger.

Prosjektet inkluderer en ny vei, barnehage, felles gårdsplass, lekeareal, kjørevei, fortau, friområder, grøntområder og turdrag.

– Vi planlegger blant annet bruk av miljøvennlig asfalt, og det vil være mange muligheter her til å prioritere kortreiste og klimavennlige materialer i planleggingen og byggingen av fellesområdene, sier Grimsrud, som opplyser at CEEQUAL blir brukt i alle fasene i prosjektet: I planlegging, design og i konstruksjon.

– Kunden vår, Fossen Utvikling AS, er svært ambisiøse og arbeider effektivt. Vi starter nå med å sette ambisjonsnivået etter hvor mange poeng vi ønsker å oppnå i sertifiseringen, sier Grimsrud.

Mer naturmangfold

Etter geotekniske undersøkelser er det allerede fastslått at mye sand i området kan gjenbrukes i prosjektet. COWI finner nå ut hvordan utbyggingen best kan bevare det biologiske mangfoldet i området.

– Blant annet er det noen store flotte furuer som skal bli stående. Løvskog prioriteres, og vi legger til rette for å skape gode biotoper i området som skal bevares. Vi ønsker at naturmangfoldet skal øke etter at prosjektet er ferdig, altså at det skal bli flere dyr og planter her enn da vi startet. Dette er høyst uvanlig i byggeprosjekter, men det gis det poeng for i CEEQUAL, opplyser Grimsrud.

Kilde: Cowi

Kommenter artikkelen
Tips redaksjonen
Anbefalte artikler

Send til en kollega

0.08