23948sdkhjf

Nasjonalbiblioteket skal utvides med 4.700 kvm

Statsbygg er i gang med neste byggetrinn for Nasjonalbiblioteket i Mo i Rana. Det består av de nye byggene Automatlager 3 og Sukkerbiten som vil øke Nasjonalbibliotekets areal med totalt 4.700 kvadratmeter.

Statsbygg opplyser på sine nettsider at prosjektet skal gjennomføres som en totalentreprise. Den ble utlyst i desember med tilbudsfrist 1. mars og kontraktsinngåelse vil ventelig bli til sommeren.

Prosjekterings- og byggefase er anslått til 24 måneder, med påfølgende 12 måneders prøvedriftsperiode.

– Byggene skal dekke Nasjonalbibliotekets behov for økt digitaliseringsareal, og legge til rette for en sikker og effektiv logistikk for mottak av materiale fra arkiv, bibliotek og museum fra hele landet, sier byggherredirektør Marius Tunstad i Statsbygg.

Økt frysekapasitet og forenklet logistikk

Sukkerbiten blir et kontorbygg over to etasjer hvor det skal etableres 15 lyddigitaliseringsstudioer, kontorarbeidsplasser, serviceverksted og et mellomlager for avspillingsutstyr. Automatlager 3 blir et 14 meter høyt bygg med tre etasjer.

– Her lages det et nytt logistikksenter med frysekapasitet for alt materiale som skal inn til biblioteket. Nedfrysingen av materiale er et viktig tiltak for å redusere risikoen for å få skadedyr som skjeggkre inn i Nasjonalbiblioteket samlinger, sier Tunstad.

Skjeggkre kan spise og ødelegge papir. Nasjonalbiblioteket har heldigvis ikke funnet skjeggkre i sikringsmagasinene, men for å redusere risiko for skade på materiale innførte Nasjonalbiblioteket allerede i 2016 blant annet frysing av alt arkivverdig materiale som skal inn i sikringsmagasinene og av bøker og tidsskrifter i depotavdelingen. Det siste året er det ikke gjort nye funn av skjeggkre.

– Det nye logistikksenteret gir en betydelig økt frysekapasitet, og en forenklet logistikk som innebærer at tiden for innlasting i arkivmagasin mer enn halveres, sier Tunstad, som også understreker at det settes tydelige krav til miljø i prosjektet.

– Byggingen skal baseres på energieffektive løsninger og bygningskomponenter. Overskuddsvarme fra fjellanlegget skal vurderes gjenbrukt i de nye arealene, sier Tunstad.

Kilde: Statsbygg

Kommenter artikkelen
Tips redaksjonen
Anbefalte artikler

Send til en kollega

0.047