23948sdkhjf

Anleggsprosjekt får hederspris

Damprosjektet i Vinje i Telemark har fått hedersprisen Damkrona 2020. Prosjektet leverer på alle punkter, konkluderer juryen.

Skanska og TT-anlegg i «joint venture» står bak anleggsprosjektet som nå har blitt kronet med hedersprisen, Damkrona. Den deles ut til regulerte vassdrag som utmerker seg på landskapsmessige, estetiske og/eller miljømessige kvaliteter, samt innovative og ingeniørmessig gode løsninger. Byggeherre er Statkraft. I begrunnelsen fra juryen lyder det:

«Songa/Trolldalen skal krediteres den betydelige innsats som ble lagt ned for å gjøre sluttproduktet best mulig. Prosjektets omfang har ikke gjort det lett. Arbeidet med sluttarronderingen av steinbruddet er formidabelt. Plastringen er også utført på en utsøkt måte. Komiteen har registrert at deler av prosjektet også er blitt knyttet opp til FoU-aktivitet for å øke kunnskap under klimatisk krevende forhold.»

«Det er lagt stor vekt på hvordan anlegget skal se ut etter at det er ferdigstilt. Det er lagt ned stor omtanke og ressurser for å få til god revegetering av anlegget, med nøye avskaving og pleie av torvtuer gjennom en lang anleggsperiode», skriver juryen. Foto: Statkraft

Viktig arbeid med revegetasjon

I prosjektet har det vært et stort fokus på å gjøre en skånsom ryddejobb. Prosjektet ligger høyt og i sårbar natur som bruker lang tid på å heles. Derfor har det vært viktig å hjelpe naturen med å komme i gang med å ta tilbake terrenget. Torv og vegetasjon som ble tatt opp i første del av anleggsperioden, har blitt lagret og lagt tilbake når jobben nå er gjort. Dette gode arbeidet nevnes også i begrunnelsen for hedersprisen.

Samspill er suksessfaktoren

Jon Aarbakk har vært prosjektleder fra Statkraft i prosjektet og var til stede på Vassdragsteknisk fagseminar på Teams da premieringen ble gjennomført. Aarbakk er tydelig på at et godt samspill er suksessfaktoren i prosjektet.

– I gjennomføringen har vi vært opptatt av å skape tillit gjennom samarbeid, grundig faglig oppfølging og kvalitetskontroll både fra entreprenør, rådgiver og dameier. Sammen med realistiske, gjennomarbeidede og detaljerte planer har dette ført til en vellykket etterlevelse av planene våre. I tillegg er det ikke kommet noen skader etter nesten 200.000 timeverk, sier Aarbakk.

– Videre er dette utmerket faglig utførelse, der jeg først må nevne maskinførerne og handverkerne som har lagt stein for stein, torv for torv og slått inn spiker for spiker. Som eksempel er det lagt ca. 100.000 plastringssteiner som er prosessert i steinbruddet. Noen av dem har vært så store som små hus og deretter gjort til passende form, transportert til dammene og omhyggelig plassert en etter en. Tålmodighet er ikke dekkende begrep for arbeidet, fortsetter Aarbakk.

Ole Petter Johansen i Skanska er også meget stolt over utmerkelsen.

– Dette er en hederspris som henger høyt i anleggsnorge, sier han og berømmer byggherren for sin ambisiøse satsning på miljø. Samtidig er han også kjapp med å berømme maskinkjørerne som har gjort en fantastisk jobb i utførelsen av dammene.

– Vi har jobbet sammen med en byggherre som virkelig har satt fokuset på bærekraft og tar dette virkelig på alvor. Vi har delt en ambisjon i dette prosjektet om å levere fra oss noe som er i bedre stand enn slik vi overtok det, sier han.

Tar med seg dette inn i nye prosjekter

– Skanska har jo fått Damkrona før. Vi vant for Dam Skjerkevatn i 2018, også den gangen i «joint venture» med TT-anlegg. Det er nå helt tydelig at vi er gode på å finne, vinne og gjennomføre de prosjektene som virkelig tar miljø og krav til kvalitet veldig seriøst. Og jeg håper vi tar med oss dette gode arbeidet og erfaringen inn i våre neste prosjekter, avslutter Ole Petter Johansen.

Skanska starter i år opp arbeider på både Viddalsdammen i Aurland og Trollheimen dammer på grensa Trøndelag/Møre.

Kilde: Skanska

Kommenter artikkelen
Tips redaksjonen
Anbefalte artikler

Send til en kollega

0.206