23948sdkhjf

«Vi skal bruke innkjøpsmakt for å oppnå ytterligere klimakutt»

Uten en kraftig reduksjon i utslippene fra transportsektoren er det ikke mulig å nå målene i klimameldingen. Vegdirektør Ingrid Dahl Hovland sier de vil nå legge opp til en innkjøpsstrategi som fører til at klimamålene nås.

Fredag la regjeringen fram Klimamelding for 2021 - 2030 med konkrete tiltak til hvordan vi skal nå målene. Transportsektoren kommer til å spille en nøkkelrolle i å redusere klimagassutslippene.

– 80 prosent av det vi gjennomfører i Statens vegvesen er i kontrakter med eksterne samarbeidspartnere. Vi vil legge opp til en innkjøpsstrategi der innovasjon og utvikling i industri, bransje og hos leverandører fører til at vi når klimamål, sier vegdirektør Ingrid Dahl Hovland.

– Vi skal utfordre og gi skjerpede krav i alle deler av anleggsnæringen, sier vegdirektør Ingrid Dahl Hovland. Foto: Knut Opeide, Statens vegvesen

Rivende teknologisk utvikling

I en pressemelding fremheves det at Vegvesenet bidro til at verdens førstes elektriske bilferje ble satt på vannet i Norge gjennom et innovasjonssamarbeid. Vi er inne i en rivende teknologisk utvikling både når det gjelder produksjon av materialer og tunge anleggsmaskiner.

– Essensen er involvering og samspill der vi lar industri og bransje konkurrere på gode klimavennlige anskaffelser. Vi skal utfordre og gi skjerpede krav i alle deler av anleggsnæringen. Når vi som byggherre stiller krav, vil det fremskynde utviklingen av gode løsninger. Et av målene er at anleggsplassene i transportsektoren skal være fossilfrie innen 2025, sier Ingrid Dahl Hovland.

Stiller krav i kontrakter

Statens vegvesen jobber sammen med entreprenører og andre aktører for å finne ut hvilke krav som kan stilles både til klimavennlige maskiner, materialer og arbeidsmetoder og hvordan de best kan formuleres i konkurransegrunnlagene for nye veiprosjekter. I dag stiller Vegvesenet flere krav i kontraktene:

 • Krav om miljødeklarasjoner (EPD) for de store klimagassdriverne betong, stål og
 • Bonus knyttet til CO2 for bruk av materialer som er dokumentert med EPD. På sikt er bonus og krav også aktuelt for utslippsfritt anleggsutstyr.
 • Krav om bruk av VegLCA (livsløpsvurderinger) i prosjekter over 51 millioner kroner
 • Klimabudsjett og klimaregnskap i flere veiprosjekter. Her må entreprenøren dokumentere hvordan valg knyttet til trasé, maskiner, utstyr, materialer, metoder og løsninger vil kunne redusere klimagassutslipp fra bygging og drift.
 • Krav til at alle prosjekter over 200 millioner kroner skal sertifiseres gjennom CEEQUAL. Sertifiseringsordningen omfatter et bredt spekter av miljøhensyn, og krav om sertifisering vil bli innarbeidet i kontraktsmalene.

Bytter ut bilparken

I tillegg til å stille krav til entreprenørene, vil Vegvesenet leve som man lærer. Klimameldingen fremmer nullutslipp i offentlige innkjøp av personbiler og mindre varebiler fra 2022.

Statens vegvesen bytter nå ut 170 biler med elbiler av merke Polestar og Maxus, og vil fortsette med å bytte ut bilparken fremover i 2021.

Vil halvere utslipp fra transportsektoren

Målet i klimameldingen er å redusere ikke-kvotepliktige utslipp med 45 prosent fra 2005 til 2030. For transportsektoren er målet 50 prosent. For å nå målet vil Regjeringen:

 • øke avgiftene på ikke-kvotepliktige utslipp av klimagasser til 2 000 kroner per tonn CO2 i 2030
 • fortsette å gi insentiv til nullutslippsløsninger i nybilsalget
 • legge til rette for rask utbygging av lade- infrastruktur i hele landet gjennom en kombinasjon av offentlige virkemidler og markedsbaserte løsninger
 • bruke Enova for å støtte teknologiutvikling og tidlig markedsintroduksjon i transportsektoren
 • bruke offentlige innkjøp for å bidra til at null- og lavutslippsløsninger blir utviklet og tatt i bruk i transportsektoren
 • bruke regulering, særlig utslippsstandarder, for å redusere utslipp fra transportsektoren
 • bruke andre virkemidler som samordnet areal- og transportplanlegging
 • at Nasjonal transportplan 2022–2033 skal bygge opp under halveringsambisjonen i transportsektoren

Kilde: Statens vegvesen

Kommenter artikkelen
Tips redaksjonen
Anbefalte artikler

Send til en kollega

0.219