23948sdkhjf

Lier kommunes vedtak er i strid med oppdraget: Foreslår statlig plan for E134 Dagslett - E18

Statens vegvesen ber Samferdselsdepartementet og Kommunal- og moderniseringsdepartementet fastsette vedlagt planprogram for E134 Dagslett-E18 gjennom et statlig vedtak etter Statens vegvesens forslag med fire alternativer.

"Vi ber også om at departementene beslutter bruk av statlig plan for påfølgende kommunedelplanprosess i h.t. plan- og bygningslovens §6.4.", heter det i brevet Statens vegvesen sendte Samferdselsdepartementet før jul 2020.

Les også: E134 Dagslett–E18: Fastsatt kostnadsestimat på 3,8 milliarder

Les også: Fire korridorer foreslås i videre planlegging

I brevet viser Statens vegvesen videre til bestillingen fra departementet der Statens vegvesen bes om å utarbeide et planprogram for kommunedelplan hvor alle relevante alternativ inngår. Departementet peker også på at det billigste alternativet skal være vurdert.

Ulike vedtak i Lier og Asker

Planprogrammet for E134 Dagslett - E18 er nå fastsatt i Lier og Asker kommunestyre. Asker kommune har fastsatt et planprogram der alle fire alternativ er med i tråd med Statens vegvesens forslag til planprogram som var på høring. I Lier kommune er det fastsatt et planprogram der bare ett alternativ, Vikeralternativet, skal utredes. Lier kommunes vedtak er dermed i strid med oppdraget Statens vegvesen har. For å kunne løse planoppgaven trengs det også like vedtak i begge kommuner.

Alle relevante alternativ vil ikke inngå dersom vedtaket følges opp, og rimeligste alternativ skal i vedtaket ikke utredes. Dette er i motstrid til både departementets brev og rundskriv der det står at rimeligste realistiske alternativ må være vurdert.

Lier kommune er planmyndighet, og det er lite sannsynlig at planen etter høringen kan vedtas med Lier kommune som planmyndighet. Alternativene innebærer ulik vektlegging av nasjonale og lokale interesser knyttet til jordvern, samfunnsøkonomi, lokalmiljø og utbyggingskostnader, og innsigelse fra en av innsigelsesmyndighetene uansett vedtak av alternativ er sannsynlig.

Statlig plan mest effektivt

Siden det ikke er sannsynlig at det kan fattes like planvedtak i Asker og Lier kommune uten innsigelser, mener Statens vegvesen disse mulighetene er løsninger som vil gi lite effektiv planprosess sammenlignet med statlig plan.

Både Lier kommune og Asker kommune har videre vedtatt en del endringer i planprogrammet. Statens vegvesen mener de fleste allerede inngår i planprogrammet eller kan innarbeides.

Forslag til revidert planprogram

Som grunnlag for departementenes avklaring av hvilke alternativer som skal utredes har Statens vegvesen lagt ved sitt forslag til revidert planprogram etter behandling i kommunestyrene, protokoll fra kommunestyrene i Lier og Asker og høringsuttalelser med merknadsbehandling.

Kilde: Statens vegvesen

Kommenter artikkelen
Tips redaksjonen
Anbefalte artikler

Send til en kollega

0.103