23948sdkhjf

Skanska: Rehabiliterer stort damanlegg i Aurland

Skanska har signert kontrakt med Hafslund Eco om rehabilitering av dam Viddalsvatn. Kontrakten har en verdi på 220 millioner kroner.

Dammen i den nordlige enden av Viddalsvatn ble bygget i 1970-71 og består av en steinfyllingsdam med tetningskjerne av morene. Som følge av den reviderte damsikkerhetsforskriften skal damanlegget nå oppgraderes.

Ny støttefylling på 175.000 kbm

Arbeidene omfatter etablering av ny støttefylling på 175.000 kbm, samt nytt skåningsvern opp og nedstrøms på 60.000 kbm. Det skal også etableres nytt kronevern på 35.000 kbm. I tillegg skal det gjøres utbedringer av flomavledningssystemet og bunntappesystemet som innbefatter både tunnelarbeid og betongarbeider.

– Kraftprosjekter er et strategisk viktig marked for Skanska og vi er veldig glade for at Hafslund Eco har gitt oss tillitt i dette prosjektet, sier Oddmund Hansen, prosjektsjef i Skanska region Samferdsel og Industri.

– Vi har lang erfaring med damrehabilitering og dambygging og har nylig avsluttet arbeidene ved Dam Songa. Mannskapene flyttes til våren over til Trollheim Dammer, som vi nylig også vant. Når vi nå også har sikret oss DamViddalsvatn har vi en ordrereserve på hele 750 millioner kroner innen damrehabilitering, fortsetter Hansen.

Krever spesiell kompetanse

– Hafslund Eco er godt fornøyd med at Skanska vant frem i anbudskonkurransen. Vi har god erfaring med Skanska som entreprenør fra flere vannkraftprosjekter, og er sikre på at de også vil gjøre en god jobb i dette prosjektet, sier konserndirektør Teknisk, Stig Morten Løken i Hafslund Eco.

Det kreves en helt spesiell kompetanse for å gjennomføre rehabilitering av gamle damanlegg. Særlig gjelder dette spesialkompetanse innen plastring som krever erfarne maskinførere.

Viddalsvatn

Viddalsvatn er et kraftmagasin i Aurland kommune i Sogn og Fjordane. Magasinet ble dannet under kraftutbyggingen i Aurlandsvassdraget på 1960- og 70-tallet, da en steinfyllingsdemning ble bygget ved utløpet av Viddalsvatnet. Etter oppdemmingen fløt Viddalsvatnet sammen med Liverdalsvatnet og Fretheimsdalsvatnet, og de danner nå en åtte kilometer lang sammenhengende innsjø. Viddalsdammen er hovedmagasin for Aurland I kraftverk, Hafslund Ecos største og Norges tredje største kraftverk, og mottar vann via et omfattende tunnelsystem som strekker seg rundt hele Aurlandsdalen.
Kilde Wikipedia / Hafslund E-CO

Kilde: Skanska

Kommenter artikkelen
Tips redaksjonen
Anbefalte artikler

Send til en kollega

0.109