23948sdkhjf

buildingSMART Norge og SINTEF skal få fart på digitaliseringen

Bygg- og anleggsbransjen i Norge er i en modningsfase når det gjelder bruk av digitale verktøy ved planlegging, bygging og drift av infrastruktur og bygningsmasse. Nå har buildingSMART Norge og SINTEF inngått en samarbeidsavtale om forsknings- og innovasjonsprosjekter.

Partene har en felles interesse i å fremme videre bruk av digitale verktøy for å sikre konkurransedyktige norske leverandørbedrifter og mest mulig forskning i den norske bygg- og anleggsbransjen.

– Målsetningen med avtalen er å motivere til økt forskning og utvikling innenfor bruken av bygningsinformasjonsmodeller (BIM) og andre digitale verktøy. En viktig forutsetning for innovasjon er standardisering på åpne internasjonale formater. Dette sikrer fri flyt av informasjon gjennom hele verdikjeden og skaper skalerbare løsninger med internasjonalt potensial, sier Alexander Brage Hansen, adm. direktør i buildingSMART Norge.

Intensjonen er at samarbeidet mellom SINTEF og buildingSMART Norge skal bidra til økt digitalisering av den norske byggenæringen, i tråd med anbefalingene i Digitalt Veikart for byggenæringen og fra Bygg21.

– Evnen til å identifisere og ta i bruk digitale løsninger i den norske bygg- og anleggsbransjen kan få stor innvirkning på norsk konkurranseevne i globale markeder. Det vil også bidra til økt bærekraft gjennom utvikling av effektive tjenester i det norske samfunnet, sier konserndirektør Siri Hunnes Blakstad i SINTEF Community.

Kobler sammen nettverk og erfaring

– I SINTEF har vi bred erfaring med innovasjon og utvikling av digitale teknologier i ulike bransjer. Vi ser fram til å jobbe sammen med buildingSMART for å utnytte denne erfaringen videre inn i byggenæringen. Det skal bli spennende å utforske nye anvendelser innen blant annet Building Information Modelling (BIM), noe som kan gi verdi både i byggenæringen og andre bransjer, sier konserndirektør Morten Dalsmo i SINTEF Digital.

BuildingSMART Norge vil organisere nettverket av interesserte medlemmer i forsknings- og innovasjonsprosjekter, mens SINTEF stiller med faglig kompetanse både innen digitalisering og byggfaglige områder som vil være nyttig i samarbeidsprosjekter. I tillegg bidrar SINTEF med bred erfaring innenfor praktisk og målrettet forskning og innovasjon.

buildingSmart Norge

buildingSMART Norge er en nøytral arena for innovasjon og digitalisering av bygge-, anleggs- og eiendomsnæringen. Foreningen jobber med mål om å muliggjøre fri flyt av informasjon i livsløpet av et byggverk og effektiv samhandling mellom aktører. Det handler om løsninger basert på åpne standarder – for en brukerstyrt utvikling i fri konkurranse.

 SINTEF

SINTEF er et av Europas største forskningsinstitutt, med flerfaglig spisskompetanse innenfor teknologi, naturvitenskap og samfunnsvitenskap. SINTEF er en uavhengig stiftelse som siden 1950 har skapt innovasjon gjennom utviklings- og forskningsoppdrag for næringsliv og offentlig sektor i inn- og utland. SINTEF har 2000 medarbeidere fra 75 nasjoner og en årlig omsetning på over tre milliarder kroner.

Kilde: SINTEF

Kommenter artikkelen
Tips redaksjonen
Anbefalte artikler

Send til en kollega

0.125