23948sdkhjf

Veidekke: På internasjonal A-liste for tredje år på rad

Veidekke har igjen fått beste karakter for sitt arbeid med klimarapportering og klimarisiko. Entreprenørselskapet tar anerkjennelsen fra den internasjonale organisasjonen CDP som inspirasjon til å skjerpe innsatsen.

For tredje år på rad er Veidekke blant de 270 selskapene som CPD har plassert på sin «Climate Change A List».

– Tre år med toppkarakter fra CDP bekrefter at vi holder stø kurs i arbeidet med å redusere Veidekkes klimafotavtrykk og klimarisiko. Siden vi sluttet oss til Parisavtalens klimamål for fem år siden, har vi arbeidet for å redusere utslipp fra virksomheten. Fra 2021 forplikter vi oss ytterligere med et karbonbudsjett, som vil bli fulgt opp på linje med økonomiske mål og HMS-mål, sier Lars Erik Lund, konserndirektør for strategi og bærekraft i Veidekke.

Store utslipp fra bygg og anlegg

Bygg og anlegg står for 40 % av globale klimagassutslipp. Med utgangspunkt i Parisavtalens klimamål satte Veidekke i 2017 mål om å redusere klimagassutslippene fra egen virksomhet med 50 % innen 2030 og 90 % innen 2050.

Les også: Veidekke utnevner bærekraftsdirektør

– Når vi reduserer klimafotavtrykket fra husene vi bygger eller asfalten vi legger, bidrar vi til Veidekkes egne mål. Men 2020 har vist oss at for å løse de største samfunnsutfordringene, er det ikke nok å feie for egen dør. Som bransje må vi stå sammen om de globale klimamålene, lære av andre aktører og hele tiden drive hverandre til forbedringer. Slik kan bedrifter som Veidekke skape positive ringvirkninger som når langt utover egen virksomhet og bransje, sier Lars Erik Lund.

Øker andelen grønne bygg- og anleggsprosjekter

Veidekke arbeider blant annet for å kutte utslipp fra asfaltproduksjonen gjennom tiltak som å bruke fornybare energibærere i asfaltproduksjon, gå over til lavtemperaturasfalt, øke gjenbruk i asfaltproduksjonen samt elektrifisere produksjonslinjer i pukk og grus-virksomheten. På byggsiden fokuserer selskapet på å øke andelen grønne bygg- og anleggsprosjekter, mer bærekraftige materialer, økt gjenbruk og overgang til elektrisk drift av maskiner og kjøretøy.

CDP

CDP (tidligere Carbon Disclosure Project) er en internasjonal non-profit organisasjon som støtter bedrifter og myndigheter i å måle og styre risiko knyttet til klimaendring, vannressurser og avskoging. Organisasjonen ble etablert i 2000 og i år mottok CDP miljødata fra over 9.600 selskaper, som representerer mer enn halve markedsverdien av alle børsnoterte selskaper i verden. For å oppnå toppkarakter må selskaper oppfylle stadig strengere krav til blant annet grundighet i rapporteringen, styring av klimarisiko og utøvelse av beste praksis i miljøledelse.

Blant de 270 selskapene på organisasjonens A-liste er ni norske.

Kommenter artikkelen
Tips redaksjonen
Anbefalte artikler

Send til en kollega

0.125