23948sdkhjf

Her er kommunene som er best på klimatilpasning

Oslo er den kommunen i Norge som er kommet lengst i arbeidet med klimatilpasning. Det fremgår i en stor rapport fra If og Cicero. Gol, Fauske og Lørenskog topper i sine kategorier. Én av tre kommuner ligger dårlig an.

– Selv om det er de største kommunene som topper listen, er det de minste kommunene som har forbedret seg mest siden i fjor. Likevel er mer enn én av tre spurte kommuner knapt nok i gang med det dette svært viktige arbeidet, sier Ivar Martinsen, konserndirektør i If Skadeforsikring.

Det viser en omfattende kartlegging av norske kommuners klimatilpasningsarbeid som CICERO Senter for klimaforskning for andre år har gjennomført for forsikringsselskapet If.

Ekstrem økning av skadehendelser

– Hele fire av fem kommuner i undersøkelsen har allerede opplevd ekstremvær i løpet av de siste ti årene. Flest har blitt rammet av økende nedbør (60 prosent). Deretter kommer endret vannføring (52 prosent) og konsekvenser som følge av økt temperatur (45 prosent), sier seniorforsker Marit Klemetsen i CICERO Senter for klimaforskning.

Kommunene som har nylige erfaringer med ekstremvær, har kommet vesentlig lenger i arbeidet enn de som har vært mer forskånet fra dette. Gjennom den siste tiårsperioden har det vært nesten fire ganger så mange store naturskadehendelser som i perioden 1990-2000, og mer enn dobbelt så mange som i tidsrommet 2000-2009.

– Antallet skader som følge av vanninntrenging utenfra har økt med 325 prosent de siste ti årene, sammenlignet med den foregående tyveårsperioden. Ser vi på skred, har skadene økt med 450 prosent. Økningen er dramatisk. Gitt at bare halvparten av kommunene som søker om støtte til tiltak får det, gir det grunn til å spørre om vi gjør nok for å beskytte våre innbyggere og hjemmene deres, sier Martinsen.

Kommunene har mye å lære av hverandre

Én av fire kommuner har ikke vurdert hvordan fremtidige klimaendringer kan påvirke kommunen.

– Halvparten av kommunene har gjennomført klimatilpasningstiltak, men kun én av tre følger opp og evaluerer arbeidet som blir gjort. Kommuner som lar seg inspirere og lærer av andre kommuner gjør det i snitt langt bedre i undersøkelsen. Likevel er det kun 37 prosent av kommunene, og 20 prosent av de små, som ser til andre, sier Klemetsen.

Årets undersøkelse viser at norske kommuner på generelt grunnlag legger ned en større innsats rundt klimatilpasning enn i fjor. Samtidig viser den store forskjeller på tvers av de 122 kommunene som besvarte undersøkelsen.

– Både rapportens funn og manglende midler for tiltak viser at det er nødvendig å styrke arbeidet rundt klimatilpasning. Det er bekymringsfullt at så mange kommuner ikke har vurdert hvordan dette vil påvirke kommunen i tiden som kommer. Vi tror kommunene trenger litt mer hjelp til å få gjennomført tiltak hvor det tydeligvis er et behov som ikke er dekket i dag, avslutter Martinsen.

Fakta om årets undersøkelse

  • Kommunene som har svart utgjør 62,8 prosent av Norges befolkning
  • Kommunene utgjør en tredel (34,3 prosent) av Norges kommuner
  • Svarprosenten høyest blant de største kommunene (79 prosent), og lavest blant de små (28 prosent).
  • Representativ fordeling med tanke på natur, areal og lignende karakteristika.

Les mer om Ekstremværrrapporten fra If her

Vinnere:

  • Oslo: Beste største kommune (mer enn 50.000 innbygggere)
  • Gol: Beste småkommune (mindre enn 5.000 innbyggere)
  • Fauske: Beste mellomstore kommune (5.000 – 20.000 innbyggere)
  • Lørenskog: Best blant de store kommunene (20.000 – 50.000 innbyggere)

Kilde: If Skadeforsikring

Kommenter artikkelen
Tips redaksjonen
Anbefalte artikler

Send til en kollega

0.078