23948sdkhjf

Statsbygg: 117 korona-prosjekter igangsatt

Med 194 millioner kroner ekstra til vedlikehold har Statsbyggs til nå 117 vedlikeholdsprosjekter fra Sørlandet til Svalbard gitt byggebransjen viktige oppdrag i en utfordrende tid.

I løpet av 2020 har Norge opplevd det kraftigste økonomiske tilbakeslaget i etterkrigstiden. Det har vært nødvendig å sette inn omfattende økonomiske tiltak for å dempe de negative konsekvensene av pandemien. Regjeringen har derfor bevilget 194 millioner kroner til vedlikeholdsprosjekter i hele landet, skriver Statsbygg på sine nettsider.

Statsbygg har allerede satt i gang 117 vedlikeholdsprosjekter for nesten 100 millioner kroner. Det største er på 18,7 millioner, og skal brukes til brannsikringstiltak i Romerike fengsel. Det minste utgjør 12.500 kroner til innregulering av et varmeanlegg i Kongsvinger fengsel.

Prosjektene strekker seg fra forskningsstasjonen Flødevigen på Hisøy ved Arendal til Sysselmannsgården på Svalbard.

– Vi skal ta Norge ut av koronakrisen, men vi skal også få folk tilbake i jobb. Disse vedlikeholdsprosjektene bidrar til å skape flere jobber i flere bransjer over hele landet, sier kommunal- og moderniseringsminister Nikolai Astrup.

Har foreslått 284 vedlikeholdsprosjekter

I tråd med handlingsregelen har regjeringen økt bruken av oljepenger for å støtte opp under aktivitet og sysselsetting, og for å motvirke arbeidsledighet.

Statsbygg har foreslått 284 ulike tiltak som midlene kan brukes til. 92 tiltak er allerede avsluttet, mens 117 er i gang nå. Enkelte tiltak vil bli ferdigstilt først til neste år.

– Det er en vinn-vinn situasjon ved at vi får vedlikeholdt statlige bygninger landet rundt, samtidig som vi inkluderer flere i arbeidslivet, sier kommunal- og moderniseringsminister Nikolai Astrup.

Fengsler og undervisningsbygg er vinnerne

Statsbygg har i flere år meldt om etterslep på vedlikeholdet i norske fengsler. 74 av tiltakene er lagt til slike. Totalt er det igangsatt vedlikeholdstiltak i fengslene for nesten 62 millioner kroner. Prosjektene dreier seg om alt fra utskifting av elektriske anlegg til nye vinduer og dører, utbedring av råteskader og maling av vegger.

Det satses også mye på vedlikehold av undervisningsbygg. 70 tiltak med en kostnadsramme på 44,5 millioner er avsatt til høyskoler og universiteter over hele landet.

Eksempler på eiendommer der det pågår vedlikeholdsarbeider

 • Høgskulen på Vestlandet på Stord
 • Norges Handelshøgskole i Bergen
 • TNU, Gunnerus gate i Trondheim
 • Samisk videregående skole i Karasjok
 • Ringerike fengsel
 • Halden fengsel
 • Bergen fengsel
 • Sem fengsel
 • Verdal fengsel
 • Hustad fengsel
 • Hedmark fengsel
 • Statsarkivet i Tromsø
 • Vegadministrasjon i Vadsø
 • Sysselmannsgården på Svalbard
 • Sjøgarasjen Sysselmannen på Svalbard
 • Åna fengsel
 • Politihuset i Oslo
 • Nasjonalbiblioteket i Nordland
 • Bodø trafikkstasjon
 • Ålesund trafikkstasjon
 • Forskningsstasjon Flødevigen i Arendal

Kilde: Statsbygg

Kommenter artikkelen
Tips redaksjonen
Anbefalte artikler

Send til en kollega

0.062