23948sdkhjf

Elektrifiserer E39 Kristiansand-Ålgård

– Rekkeviddeangst og ladekø skal bli fremmedord for de som kjører på vår nye E39, sier Anette Aanesland, administrerende direktør i Nye Veier.

«EL39» er Nye Veiers pilot og et mulig fremtidig konsept for hvordan ledeinfrastruktur bygges ut i selskapets portefølje av strekninger. Nye Veier skal gjøre det enklere å lade langs den nye veien. E39 skal bedre trafikksikkerheten, binde regionen tettere sammen og halvere reisetiden mellom de to viktige byregionene Kristiansand og Stavanger. Mange ladepunkt og ikke minst god kapasitet er viktig for å lykkes.

Pilotprosjekt

– Vi må få på plass tilstrekkelig kapasitet, flere ladere og helhetlige løsninger, og her går Nye Veier foran med sitt konsept EL39. Vi har lenge etterspurt helhetlig planlegging av hurtiglading, å gjøre det i forbindelse med bygging av ny vei er framtidsrettet, ressursbesparende og noe vi virkelig heier på. Årets sommer var en stresstest av ladenettverket. Køene i år må være et varsko. Det må være like enkelt å lade som å fylle bensin- og diesel om elbil skal bli for alle, sier Christina Bu, generalsekretær i Norsk elbilforening.

Nye Veier-sjefen er opptatt av at det skal være enkelt å kjøre elbil på selskapets strekninger.

- Nye Veier skal bidra til at Norge når våre felles klimamål. Da legger vi til rette for at det blir lett å lade langs veien. Høy trafikksikkerhet, halvert reisetid, biler uten utslipp og rask lading er viktig for bilistene. I sommer så vi mange tilfeller av lang ladekø og ladere som ikke virket. Skal vi bygge veier for fremtiden, må vi unngå slikt, sier Aanesland.

 Helhetlig planlegging

Mest mulig vei for pengene er fortsatt målet når Nye Veier skal utvikle, bygge og drifte E39 mellom Kristiansand og Ålgård. E39 er det største helhetlige veiprosjektet i Norge. 17 mil med motorvei og nødvendig lading skal bygges som en helhet. Til nå har plasseringen av ladestasjoner vært drevet av energiselskapene som leverer løsninger for lading. Nå skal markedet få lov å konkurrere om kundene med attraktive arealer – særlig ved kryssene langs E39. Det skal gi trafikantene stor fleksibilitet for hvor og når de ønsker å lade bilen.

- Norge har tydelige mål om å redusere utslippene fra transportsektoren. For trafikantene betyr dette at overgangen til biler med nullutslipp må skje raskere. Nå girer vi opp vårt bidrag til en omstilling av samfunnet mot store reduksjoner i utslipp av klimagasser, sier Aanesland.

Erfaringene med EL39 skal brukes langs alle veistrekningene som Nye Veier skal planlegge og bygge.

- EL39 er en innovasjon, og innovasjon er et viktig for å skape mest mulig vei for pengene. Vi er en betydelig offentlig byggherre, og vi skal være til nytte for trafikantene. Bilistene forventer at vi legger godt til rette for at problemfri bruk av elbil, og at Norge kan bidra til å nå klimamålene. Nå må vi komme i gang så vi når målene om reduksjon i utslipp av klimagasser, sier Anette Aanesland.

Kilde: Nye Veier

Kommenter artikkelen
Tips redaksjonen
Anbefalte artikler

Send til en kollega

0.109