23948sdkhjf

Samferdselsministeren anbefaler statlig plan for togparkering

- Vi ønsker at nye jernbaneprosjekter skal gi både passasjerer og næringsliv et vesentlig bedre togtilbud, sier samferdselsminister Knut Arild Hareide.

I arbeidet med å planlegge nytt anlegg for togparkering på Ski og ny avgreining fra Ski stasjon til Østre linje på Østfoldbanen står lokale myndigheter og Bane NOR nå langt fra hverandre. For å få realisert et godt togtilbud etter ferdigstillelsen av de store samferdselssatsningene på Follobanen og i Moss, er det avgjørende med framdrift på den offentlige plansaken.

- Jeg støtter Bane NORs anmodning og vil derfor anbefale Kommunal- og moderniseringsministeren om at det benyttes statlig reguleringsplan i den videre prosessen, sier samferdselsministeren.

Kommunestyrene i Nordre Follo og Ås behandlet fastsettelse av planprogrammet for de to prosjektene henholdsvis 14. mai og 19. mai i år. I de samordnede vedtakene ber kommunene om et nytt planprogram, som er innrettet slik at matjord, kulturlandskap og naturområder ikke går tapt. Bane NOR mener kommunens vedtak er krevende å imøtekomme.

Etter Bane NORs syn er vedtakene fra kommunene svært teknisk krevende å imøtekomme, og det vil være svært fordyrende å delvis imøtekomme vedtakene. En krevende plansituasjon knyttet til de to jernbaneprosjektene har medført at Bane NOR har anmodet Samferdselsdepartementet om at det tas i bruk statlige planvirkemidler for den videre offentlige planprosessen. Samferdselsdepartementet er enig og anbefaler denne prosessen overfor Kommunal- og moderniseringsdepartementet.

Politisk ledelse i Nordre-Follo kommune la fram saken for samferdselsminister Hareide i et møte i juli i år. Det har også vært gjennomført møter med berørte grunneiere. På møtene fremgikk det at partene fremdeles sto langt ifra hverandre.

Kilde: Samferdselsdepartementet

Kommenter artikkelen
Tips redaksjonen
Anbefalte artikler

Send til en kollega

0.094