23948sdkhjf

Lyser ut jobben med å bygge parallell bro over E6

På nyåret starter Statens vegvesen arbeidet med å bygge ny bro parallelt med dagens bro på riksvei 22 på Årum i Fredrikstad kommune. Broen går over E6 og er en viktig veiforbindelse mellom Sarpsborg og Fredrikstad.

Ved å doble kapasiteten på riksvei 22 ved Årum, reduseres også risikoen for farlige situasjoner når køen forplanter seg til E6. Samtidig får gående og syklende en tryggere vei og bussene får bedre framkommelighet.

Oppdraget med å bygge broen er lyst ut, og rundt årsskiftet blir det klart hvem som får jobben med å bygge broen og tilknyttede veiløsninger. Etter planen starter anleggsarbeidet i februar, og den nye parallellen til Årum bro skal tas i bruk sommeren 2022. Prosjektet er en del av bypakke Nedre Glomma.

Tryggere for myke trafikanter

Når anlegget er ferdig, vil dagens Årum bro gi to felt vestover mot Fredrikstad. Den nye broen bygges 15-20 meter fra eksisterende bro, og de to nye feltene der vil være forbeholdt østgående trafikk mot Sarpsborg. I tillegg til fire felt for biler, blir det egen gang- og sykkelvei over den nye delen av Årum bro. Det blir også egne underganger for gående og syklende på hver side av broen.

Den nye betongbroen blir 69 meter lang og vil ha samme utførelse som dagens Årum bro.

Fristen for å levere tilbud på byggeoppdraget er 1. desember. Etter planen vil kontrakt bli undertegnet like over nyttår, og byggearbeidet planlegges startet i februar. Totalkostnaden for hele prosjektet er beregnet til 200 millioner kroner, inkl. mva. Prosjektet er en del av Bypakke Nedre Glomma og finansieres både med bompenger og statlige midler.

Kilde: Statens vegvesen

Kommenter artikkelen
Tips redaksjonen
Anbefalte artikler

Send til en kollega

0.297