23948sdkhjf

Grunnleggerne av byggfirma tapte i retten: må personlig betale over 300.000 kroner

Kunden saksøkte Byggfirma Stensland & Byberg for millionbeløp, men fikk ingenting da jærbedriften slo seg konkurs. Etter en ny dom i Jæren tingrett blir det utbetaling – og den må grunnleggerne av selskapet betale selv.

Det er Jærbladet (+) som melder dette. Lokalavisen skriver at Byggfirma Stensland & Byberg gikk konkurs i 2018. I ettertid tar flere kunder kontakt med Sandnes Sparebank, den i tro at banken har gitt garanti i byggeprosjektene deres, som ikke blir fullført som følge av at firmaet er konkurs.

Det skal imidlertid vise seg at banken ved flere tilfeller ikke stilte som garantist, skriver lokalavisen, som viser til at Sandnes Sparebank tidligere har forklart det hele slik:

«Stensland & Byberg har hatt en prosedyre der de har gitt kundene sine et dokument der det står at Sandnes Sparebank vil gi garanti. Deretter skulle selskapet ha meldt fra til banken om oppdraget slik at vi kunne skrive garantien».

Etter at selskapet gikk konkurs, ble banken gjort oppmerksom på at de ved flere tilfeller ikke hadde fått melding om oppdragene. Garantien har dermed ikke blitt utskrevet, selv om kundene hadde mottatt et dokument hvor det står at banken kausjonerer.

Kunde tapte stort på konkurs

Jærbladet opplyser at dommen som ble avsagt i tingretten 29. september, har en fire år lang forhistorie: Den startet i 2016, da en kunde i Sandnes ga Byggfirma Stensland & Byberg oppdraget med å bygge et tilbygg på huset sitt. Selve arbeidene startet i 2017, men ble avbrutt samme år på grunn av en tvist mellom de to partene.

Da valgte firmaet å stevne kunden for blant annet manglende utbetaling.

Ifølge Stavanger Aftenblad (+) betalte ikke kunden fordi han hadde oppdaget feil med bygget. Kunden hadde ikke tillit til at selskapet ville fikse manglene, og holdt tilbake betalingen, mens han fikk en annen fagperson til å se på feilene.

I tillegg kom kunden med et motsøksmål, hvor han krevde erstatning på 2,5 millioner kroner for skader som var oppstått i forbindelse med arbeid utført av Stensland & Byberg.

Da saken skulle opp for retten, slo selskapet seg konkurs.

Saken ble tatt opp igjen av kunden. I retten ble firmaet dømt til å gi prisavslag, betale erstatning og saksomkostninger for til sammen over 2 millioner kroner.

Bobehandlingen endte likevel med at saksøker ikke fikk noen utbetaling.

Lang kamp i retten

Oppdraget som byggfirmaet hadde fått i 2016, hadde en verdi på 1,79 millioner kroner. Sikkerheten som angivelig hadde blitt stilt av Sandnes Sparebank, var på 10 prosent av dette beløpet.

Kunden hadde trodd han hadde slik sikkerhet, etter å ha mottatt følgende brev med Sandnes Sparebanks logo:

«Vi vil gratulere deg med valg av en trygg kontraktspartner. Sandnes Sparebank vil stille seg som selvskyldnerkausjonist på vegne av utbygger Byggfirma Stensland og Byberg AS ihht. kontrakt mellom partene».

I senere tid får derimot saksøker denne beskjeden:

«...Det fremstår som at innholdet har blitt klarert med banken, men under forutsetning av at selskapet skulle formidle garantibehovet videre til banken, noe som ikke er gjort i dette og andre tilfeller».

Spørsmål om personlig ansvar

I den ferske dommen tok Jæren tingrett stilling til om Fredrik Stensland og Sjur Heskje er personlig ansvarlige for beløpet kunden ikke fikk utbetalt fra banken, skriver Jærbladet som refererer til dommen:

«Det er klart at Stensland & Byberg AS aldri stilte garanti i dette tilfellet, noe retten også oppfatter at partene er enige om. Det er videre klart at NN erstatnings- og prisavslagskrav skyldes Stensland & Byberg AS’ manglende oppfyllelse av kontrakten.

NN ville derfor hatt krav på utbetaling under garanti, dersom garanti hadde vært stilt i samsvar med avtalen. Ettersom NN utestående krav overstiger garantibeløpet, medførte unnlatelsen av å stille garanti at han ble påført et formuestap tilsvarende garantibeløpet, dvs. 179.058,56 kroner».

Spørsmålet er om Heskje og Stensland er ansvarlige for at Stensland & Byberg AS unnlot å oppfylle sin garantiplikt.

Ikke med forsett

Retten finner det ikke bevist at de har handlet forsettlig, og går deretter videre for å vurdere om de ho har opptrådt «uaktsomt» i egenskap av sine roller i selskapet.

Konklusjon på dette er ja: «Heskje og Stensland er erstatningsansvarlige overfor NN etter aksjeloven § 17-1».

Retten konkluderer dermed at tidligere styreleder og tidligere daglig leder må betale de 179.058 kronene kunden ikke fikk utbetalt, fordi garantien aldri ble stilt, i tillegg til saksomkostninger på 133.360 kroner.

Kilde: Jærbladet

Kommenter artikkelen
Tips redaksjonen
Anbefalte artikler

Send til en kollega

0.094