23948sdkhjf

Rambøll vant store grunnervervskontrakter

På strekningen E18 Dørdal – Grimstad berøres om lag 350 eiendommer i seks ulike kommuner.

Rambøll halte i land tidenes grunnerverskontrakter med Nye Veier på E18 Sørøst og E6 Innlandet.

- Samlet er dette de største grunnervervskontraktene som er utlyst noensinne, og vi er svært fornøyde med at Nye Veier valgte Rambøll til å bistå med disse to prosjektene. Vi har tilbudt svært relevante og kompetente team med lang erfaring, noe som også viste seg å gi full uttelling i konkurransen. Rambøll har et av de beste fagmiljøene i landet på grunnerverv og dette innebærer også at vi får muligheten til ytterligere vekst på nye og spennende områder, sier Mikal Storhaug, avdelingsleder for Eiendomsjus i Rambøll.  

Grunnervervskontrakten Rambøll signerte med Nye Veier for strekningene E6 Moelv – Øyer og E6 Øyer - Otta innebærer erverv fra ca. 650 eiendommer i åtte ulike kommuner. På strekningen E18 Dørdal – Grimstad berøres om lag 350 eiendommer i seks ulike kommuner.

Totalverdi på oppdragene over en åtteårs periode er henholdsvis 91 og 73 millioner kroner. Rambøll skal gjennomføre grunnervervet helt fra kommuneplannivå og frem til endelig matrikulering og tinglysing av nye eiendommer.

- Vi gratulerer Rambøll med oppdraget og har stor tro på at de med sin samlede erfaring og kompetanse vil bidra til å løse grunnervervet på en trygg og god måte, både for Nye Veier og de berørte grunn- og rettighetshavere, sier Magne Andreas Buaas Bye, leder for grunnerverv og forvaltning i Nye Veier.

- Mye skal gjøres på kort tid og prosjektet er allerede i gang med å gjøre strekningene sikrere, raskere og mer miljøvennlig. Samlet effekt vil være et løft på eksisterende veinett, sier Mikal Storhaug.

Kilde: Nye Veier

Kommenter artikkelen
Tips redaksjonen
Anbefalte artikler

Send til en kollega

0.11