23948sdkhjf

Høring om nye byggesaksgebyrer i Oslo

Plan- og bygningsetaten i Oslo kommune legger ut på høring forslag til revidert gebyrforskrift.

Høringsforslaget til revidert gebyrforskrift er etter plan- og bygningsloven, matrikkellova, forurensningsloven og eierseksjonsloven.

– Den største forskjellen fra tidligere er at vi knytter gebyrene tettere opp til hvor mye ressurser vi bruker på saksbehandlingen, sier Torge Railo, assisterende direktør i Plan-og bygningsetaten.

Høringsfrist er 26.10.2020. Du kan lese hele forslaget til gebyrforskriften HERi PDF hos Oslo kommune

Plan- og bygningsetaten tar sikte på at forslaget til revidert gebyrforskrift skal behandles av
Oslo bystyret i løpet av første halvår 2021. 

Lurer du på hvem som er tatt med på høring? Dette er listen over dem som har fått høringsbrevet:

Fylkesmannen i Oslo og Viken, Postboks 325, 1502 MOSS
AF GRUPPEN ASA, Postboks 6272 Etterstad, 0603 OSLO
ARKITEKTENES FAGFORBUND AFAG, Postboks 5899 Majorstuen, 0308 OSLO
SELVAAG BOLIG ASA, Postboks 13 Øvre Ullern, 0311 OSLO
ASPLAN VIAK AS, Postboks 24, 1301 SANDVIKA
BLOCK WATNE AS, Postboks 6666 St. Olavs plass, 0129 OSLO
Boligbygg Oslo KF, Postboks 1192 Sentrum, 0107 OSLO
BOLIGPRODUSENTENES FORENING, Postboks 7186 Majorstuen, 0307 OSLO
BYGGMESTERFORBUNDET, Postboks 5475 Majorstuen, 0305 OSLO
BYGGENÆRINGENS LANDSFORENING, Postboks 7187 Majorstua, 0307 OSLO
DEN NORSKE ADVOKATFORENING, Kr Augustsg 9, 0164 OSLO
Eiendoms- og byfornyelsesetaten, Postboks 491 Sentrum, 0105 OSLO
ENTREPRENØRFORENINGEN (EBA), Postboks 5485 Majorstua, 0305 OSLO
FORBRUKERRÅDET, Postboks 463 Sentrum, 0105 OSLO
ELVIA AS, Postboks 4100, 2307 HAMAR
HAV EIENDOMSSELSKAP AS, Wirgenes vei 3, 3157 BARKÅKER
HEISLEVERANDØRENES LANDSFORENING, Postboks 7175 Majorstuen, 0307 OSLO
HUSEIERNES LANDSFORBUND, Fred. Olsens gate 5, 0152 OSLO
BANE NOR SF, Postboks 4350, 2308 HAMAR
STATENS KARTVERK, Postboks 600 Sentrum, 3507 HØNEFOSS
KLIMA- OG MILJØDEPARTEMENTET, Postboks 8013 DEP, 0030 OSLO
KOMMUNAL- OG MODERNISERINGSDEP, Postboks 8112 DEP, 0032 OSLO
MESTERHUS OSLO AS, Postboks 208 Manglerud, 0612 OSLO
MULTICONSULT ASA, Postboks 265 Skøyen, 0213 OSLO
NCC NORGE AS, Postboks 93 Sentrum, 0101 OSLO
NITO, Postboks 1636 Vika, 0119 OSLO
NORGES BYGG- OG EIENDOMSFORENING, Postboks 73, 1325 LYSAKER
Bygg og tømmermestrenes forening, Dælenenggata 20 J, 0567 OSLO
Norges praktiserende arkitekter ANS, Postboks 5482 Majorstuen, 0305 OSLO
NORSKE ARKITEKTERS LANDSFORBUND, Josefines gate 34, 0351 OSLO
NORSKE BOLIGBYGGELAGS LANDSFORBUND SA, Postboks 452 Sentrum, 0104 OSLO
NORSKE LANDSKAPSARKITEKTERS FORENING NLA, Josefines gate 34, 0351 OSLO
NORSKE MURMESTRES LANDSFORENING, Postboks 5476 Majorstua, 0305 OSLO
OBOS EIENDOMSFORVALTNING AS, Postboks 6666 St. Olavspl., 0129 OSLO
OLAV THON, Postboks 489 Sentrum, 0105 OSLO
Omsorgsbygg Oslo KF, Postboks 6391 Etterstad, 0604 OSLO
OSLO ARKITEKTFORENING, Josefines gate 34, 0351 OSLO
OSLO HANDELSSTANDS FORENING, Karl Johans gate 37 A, 0162 OSLO
OSLO Velforbund, Postboks 2818 Tøyen, 0608 OSLO
Brann- og redningsetaten, Arne Garborgs plass 1, 0179 OSLO
Byantikvaren, Postboks 2094 Grünerløkka, 0505 OSLO
BYMILJØETATEN, Postboks 636 Løren, 0507 OSLO
Kommunerevisjonen, Grenseveien 88, 0663 OSLO
Kommuneadvokaten, Rådhuset, 0037 OSLO
RUTER AS, Postboks 1030 Sentrum, 0104 OSLO
RIF, Postboks 5491 Majorstuen, 0305 OSLO
SKANSKA NORGE AS, Postboks 1175 Oslo Sentrum, 0107 OSLO
STATENS VEGVESEN, Vegkontoret Oslo, Postboks 8037 Dep, 0030 OSLO
TEKNA-TEKNISK-NATURVITENSKAPELIG FORENING, Postboks 2312 Solli, 0201 OSLO
Undervisningsbygg Oslo KF, Postboks 6473 Etterstad, 0663 OSLO
BOLIGBYGGELAGET USBL, Postboks 8944 Youngstorget, 0028 OSLO
Vann- og avløpsetaten, Postboks 4704 Sofienberg, 0506 OSLO
Veidekke ASA, Postboks 505 Skøyen, 0214 OSLO

Kommenter artikkelen
Tips redaksjonen
Anbefalte artikler

Send til en kollega

0.157