23948sdkhjf

Varsler tilsyn med arbeid i tank

Arbeidstilsynet vil fra 21. september til 9. oktober gjennomføre en tilsynsaksjon med arbeid i tanker, trange rom og røranlegg over hele landet. Tilsynene vil i hovedsak fokusere på forebygging av ulykker.

– Det er arbeidsgivers ansvar å sikre at arbeidsmiljøet er forsvarlig og iverksette nødvendige tiltak. Når vi gjennomfører tilsyn, er det for å påse at de ansatte kan utføre arbeid i og rundt tanker uten risiko for liv eller helse, sier direktør i Arbeidstilsynet, Trude Vollheim.

Les også: Utenlandske arbeidstakere er ikke på salg

Risikofylt arbeid

De siste årene er det registrert flere ulykker under arbeid i og ved tank.

Sommeren 2017 ble to arbeidstakere alvorlig skadet i en tankeksplosjon i Hitra. Innholdet i tanken var ensilasje, som er avfallsprodukter fra fiskeproduksjonen konservert med maursyre.

Det har også vært tilsvarende hendelser andre steder i landet de senere årene. Arbeidstilsynet opplever at det skjer mange ulykker i forbindelse med vedlikehold som vasking, og spesielt ved varmt arbeid i og rundt tanker.

Fare for oksygenmangel, farlige gasser, brann og eksplosjon

Det foregår arbeid i og rundt tanker, trange rom og røranlegg i mange næringer. Eksempler på dette er innen næringsmiddel, landbruk, akvakultur/havbruk og oljeservice. Eksempler på tanker er lagertanker, kuldeanlegg, gjødseltanker, drivstofftanker og gasstanker.

Les også: Endringer i regelverket i byggherreforskriften fra nyttår

Gjennom et midtnorsk pilotprosjekt om ensileringstanker, har Arbeidstilsynet erfart at det er mangel på kunnskap om risikoforholdene ved arbeid i tank.

Ved arbeid i tank er det blant annet risiko for kvelning som følge av manglende oksygen, eksponering for helsefarlige gasser, brann og eksplosjoner.

Sjekkliste for tilsyn

Regelverket stiller strenge krav til virksomheter som arbeider med tanker hvor det er brannfarlig vare eller helsefarlig stoffer.

Under tilsynet med arbeid i tank som gjennomføres i uke 39-41, vil Arbeidstilsynet blant annet undersøke:

  • Hvilken tanker eller trange rom virksomheten har
  • Hvilke rutiner virksomheten har for kontroll, vedlikehold og arbeid
  • Hvilke kontroller og målinger som er gjennomført før arbeid i eller på tanker
  • Om virksomheten har en registrert kontrollør
  • Om virksomheten har opprettet et stoffkartotek for stoffer som kan medføre helsefare
  • Virksomheter over hele landet skal besøkes under tilsynsaksjonen

 

FINN REGELVERK: Forskrift om utførelse av arbeid, kapittel 29 om arbeid i eller på tanker, rørledninger, rom o.l. hvor det kan være brannfarlig vare eller helsefarlig stoff

LES MER: Arbeid i tank

Kommenter artikkelen
Tips redaksjonen
Anbefalte artikler

Send til en kollega

0.094