23948sdkhjf

Norske arbeidsgivere mindre pessimistiske

Bemanningsutsiktene bedrer seg i fire av syv bransjer sammenlignet med forrige kvartal, ifølge ManpowerGroups nyeste arbeidsmarkedsbarometer.

Sesongjusterte netto bemanningsutsikter ligger på 0 prosent. Det vil si at arbeidsgivere som forventer å oppbemanne er like mange som forventer å nedbemanne.

Bedringen er merkbar fra tredje kvartal da netto bemanningsutsikter var –7 prosent, det laveste tallet siden undersøkelsen startet i Norge for 17 år siden.

– Det kan ta lang tid før arbeidsmarkedet er tilbake der det var før korona, men vi ser en bedring i flere bransjer. Arbeidsgiverne er mindre pessimistiske nå enn de var etter det første sjokket og de store nedbemanningsrundene, sier Maalfrid Brath, konsernsjef i ManpowerGroup Norge.

 – Selv om tallene i det nyeste arbeidsmarkedsbarometeret er sterkere enn for tre måneder siden, er norske arbeidsgivere fortsatt forsiktige med å ansette flere. Med korona som bakteppe kan vi forvente at ledigheten holder seg høy også neste kvartal, sier Maalfrid Brath. Foto Geir Anders Rybakken Ørslien

Store sprik mellom bransjene

Den mest optimistiske bransjen er bygg og anlegg, hvor netto bemanningsutsikter ligger på +19 prosent. Dette er en økning på 14 prosentpoeng fra undersøkelsen for tredje kvartal.

– Bygg og anlegg har ikke opplevd samme fallet i etterspørsel som flere andre bransjer har gjort. Også i undersøkelsen for forrige kvartal var bygg en av få bransjer som forventet økt bemanning. Næringen har gjort en god jobb med å holde hjulene i gang og tilrettelegge for smittevern på byggeplassene, sier Brath.

Også finans- og forretningstjenester ser ut til å ville ansette i fjerde kvartal, med netto bemanningsutsikter på +11 prosent. Arbeidsgivere innenfor ytterligere to bransjer, handel og service og andre tjenesteytende næringer, spår oppbemanning i neste kvartal.

For industrien er utsiktene mer dystre, med netto bemanningsutsikter på –12 prosent. Dette er det mest pessimistiske resultatet siden 2003, og en nedgang på 6 prosentpoeng fra forrige kvartal. Arbeidsgivere innenfor annen produksjon, inkludert olje og gass, forventer også nedbemanninger, med netto bemanningsutsikter på –4 prosent.

Utsiktene er heller ikke oppløftende for hotell- og restaurantbransjen, med netto bemanningsutsikter på –10 prosent. Dette representerer likevel en bedring på 30 prosentpoeng sammenlignet med de særdeles dystre utsiktene for bransjen i forrige kvartal.

Nord-Norge størst bedring

Arbeidsgiverne er mer positive enn de var før tredje kvartal i tre av fem regioner, og det er i Nord-Norge bedringen er størst. Der øker netto bemanningsutsikter fra –16 til +5 prosent.

Den mest positive regionen er Øst-Norge utenfor Stor-Oslo. Her er bemanningsutsiktene +6 prosent. Arbeidsgiverne i Sørvest-Norge har de svakeste bemanningsutsiktene med –6 prosent.

Fortsatt et krevende år

Det norske arbeidsmarkedet ble rammet hardt da koronakrisen slo inn. I slutten av mars var over 300.000 nordmenn registrert som helt arbeidsledige. Ved utgangen av juli hadde ledigheten falt til under 140.000, ifølge NAV. Historisk sett er ledigheten i landet imidlertid fortsatt høy. Resultatene fra ManpowerGroups arbeidsmarkedsbarometer tyder på at dette vil vedvare de neste månedene.

Sammenlignet med for ett år siden faller bemanningsutsiktene med 13 prosentpoeng.

– Selv om tallene i det nyeste arbeidsmarkedsbarometeret er sterkere enn for tre måneder siden, er norske arbeidsgivere fortsatt forsiktige med å ansette flere. Med korona som bakteppe kan vi forvente at ledigheten holder seg høy også neste kvartal, sier Brath.

Kommenter artikkelen
Tips redaksjonen
Anbefalte artikler

Send til en kollega

0.079