23948sdkhjf

Sjekkliste for å oppnå store klimakutt

Bygging av infrastruktur, som jernbane og vei er en betydelig kilde til utslipp av klimagasser. Zero og Nye Veier lanserer nå en liste over klimatiltak i anleggssektoren som viser hvordan en kan gjøre store kutt i disse utslippene.

Sjekklisten skal gi inspirasjon til konkrete tiltak for utslippskutt i anleggsprosjekter. Byggherre, rådgiver, planmyndighetene og entreprenører har alle viktige oppgaver for å redusere utslippet av klimagasser, og listen utfordrer dem alle sammen:

  • Byggherrene: Still krav til utslippsreduksjon i kontraktene.
  • Entreprenørene: Det vil lønne seg å være først ute med innovasjon som reduserer utslipp av klimagasser.
  • Materialleverandører: Lave utslipp av klimagasser fra produksjon av materialer gir fortrinn i konkurransene.
  • Rådgiverne: Viktige valg for reduksjon av klimagasser gjøres i den tidlige planleggingen.
  • Planmyndighetene: Reguleringsplanene bestemmer hva som faktisk bygges. Det er disse planene som konkretiserer tiltakene for å redusere klimagassutslipp

Store infrastrukturprosjekter innebærer klimagassutslipp i form av materialproduksjon og anleggsarbeid, men det er mye som kan gjøres for å redusere disse utslippene. Zero og Nye Veier har siden 2018 samarbeidet om å drive anleggssektoren i en mer klimavennlig retning.

Listen fra Zero og Nye Veier kan inspirere alle viktige ledd i planlegging og bygging til å redusere utslippene av klimagasser, sier Anette Aanesland, adm. direktør i Nye Veier. Foto: Nye Veier

Ambisiøse mål

– Nye Veier har mål om å redusere klimagassutslipp med 40 prosent fra bygging av vei, og 75 prosent fra drift av veiene, innen 2030. Dette skal bidra til å drive norsk anleggssektor i grønnere retning. Listen fra Zero og Nye Veier kan inspirere alle viktige ledd i planlegging og bygging til å redusere utslippene av klimagasser, sier Anette Aanesland, adm. direktør i Nye Veier.

Ingvild Kilen Rørholt i Zero sier at anleggsektoren er avgjørende for at Norge skal nå målene fra Parisavtalen.

– Vi håper at denne listen kan gi forutsigbarhet til de som vil investere i klimavennlige løsninger. Bransjen kan da kutte i egne utslipp, og i tillegg kan et krav om klimavennlige materialer være med på å skape et marked i Norge for grønn industri, sier Kilen Rørholt.

Viktig sektor med stort potensial for utslippsreduksjon

Klimakur 2030 og andre rapporter viser muligheten for å redusere utslipp fra anleggssektoren. Zero og Nye Veier har diskutert dette med anleggsindustrien, og Multiconsult har vurdert potensialet for utslippsreduksjoner. Listen presenterer flere klimatiltak som er mulige å gjennomføre allerede i dag, og peker også på tiltak som kan bli aktuelle i årene som kommer. Potensialet for kutt i utslipper betydelig.

– Hele bransjen er klare for å få tilbedre klimaløsninger, sier Kilen Rørholt fra Zero. – Denne listen kan bidra til gode samarbeid for å kutte utslipp. Nå håper vi samferdselsminister Hareide gir et tydelig styringssignal om at klima skal prioriteres, og utslippskutt belønnes.

Inspirasjon til konkrete tiltak

Offentlige byggherrer som Nye Veier stiller i økende grad klimakrav i sine kontrakter. Dette blir enda viktigere i fremtiden. Innovative og kostnadseffektive måter å kutte utslippene av klimagasser er viktig for å vinne anleggsprosjekter fra offentlige byggherrer.

– Nye Veier legger vekt på å redusere utslippet av klimagasser i våre prosjekter. Hvilke tiltak som er mest effektive for klima varierer fra prosjekt til prosjekt. Vi stiller overordnede krav til reduksjon av utslippene, og ser etter innovative løsninger og kostnadseffektivitet. Denne smørbrødlisten over tiltak for klima håper vi kan redusere utslippene klimagasser enda et hakk. Nye Veier premierer de som bidrar til å redusere utslipp av klimagasser, sier Anette Aanesland.

Les sjekklisten her

Kommenter artikkelen
Tips redaksjonen
Anbefalte artikler

Send til en kollega

0.094