23948sdkhjf

Rambøll leder an

Som første norske virksomhet, og første rådgivende ingeniørvirksomhet i verden, har Rambøll Norge blitt sertifisert etter FNs 17 bærekraftsmål.

Bærekraftssertifiseringen er gjennomført av Bureau Veritas, et av verdens ledende revisjonsselskaper, og Rambøll er vurdert etter innsatsen virksomheten gjør for å påvirke FNs 17 bærekraftsmål og de 169 delmålene. Revisjonen har gjennomgått nåværende status i organisasjonen med hensyn til hvordan FNs bærekraftsmål er inkludert i strategi, styringssystem, prosjekter og leverandører.

Ikke bare i strategien

– Denne sertifiseringen har gitt oss en verifisering på at bærekraft ikke bare er noe som står i den overordnede strategien vår, men at det i tillegg er nedfelt i handlingsplaner, aktiviteter og arbeidsprosessene i våre prosjekter. Som rådgiver er det vårt utgangspunktet at vi alltid skal synligjøre og foreslå bærekraftige løsninger for våre kunder. Dette er inspirerende for våre medarbeidere, det er viktig for vår virksomhet og det er ikke minst avgjørende for samfunnet vi lever i, sier Ole-Petter Thunes, adm. direktør i Rambøll Norge

I tiden frem mot revisjonen har Rambøll systematisert og dokumentert sitt arbeid med de 17 bærekraftsmålene og de 169 mer konkrete delmålene. Hvert fagområde i Rambøll har analysert og kartlagt hvilke tjenester og løsninger som påvirker de ulike delmålene, sett dette i sammenheng med hvilke mål som er utfordrende for Norge som land og hvilke områder markedet og selskapets kunder er mest opptatt av.

En solid plattform for videre arbeid

– Tilbakemeldingene fra revisor er svært positive og inspirerende. For oss er rådene om hvordan vi skal bli enda bedre det aller viktigste. Nå har vi konkrete tilbakemeldinger på områder vi kan styrke oss. Det gir oss en solid plattform og inspirasjon for vårt videre bærekraftige arbeid for samfunnet, for våre kunder og for oss selv, sier Vibeke Riis, direktør for Miljø & helse i Rambøll Norge og ansvarlig for Rambølls handlingsplan for bærekraft.

En del av Rambølls arv

Bærekraft er en viktig del av Rambølls arv etter grunnleggerne Rambøll og Hannemann. Som pionerer og stiftere var de allerede i 1945 opptatt av bærekraft og etisk forretningsdrift, og denne arven har siden vært et fundament for virksomheten. I Rambølls handlingsplan for 2020 er det satt konkrete mål til kutt av virksomhetens egne klimagassutslipp, intern kompetanseheving og tydeliggjøring av arbeidsprosessene med hensyn til bærekraftsmålene. Hvor man kan gjøre bærekraftige valg i rådgiving og prosjektering skal være klinkende klart for alle medarbeidere i alle fag. På den måten skal kundene oppleve at de får tydelige og konstruktive råd som gir bærekraftige og lønnsomme prosjekter.

Om bærekraft i Rambøll

  • Bærekraft inngår i Rambølls mål og strategi, og anses som en del av Rambølls samfunnsansvar
  • Som rådgiverselskap har Rambøll mulighet til å påvirke utformingen av samfunnet vårt, særlig når det gjelder hvordan vi bygger infrastruktur og bygninger, hvordan vi reduserer forbruk av ressurser, hvordan vi sparer energi og hvordan vi minimerer avfall.
  • Rambøll har signert Grønnvaskingsplakaten fordi selskapet ønsker at deres rådgivning til kunder skal gi en reell og dokumenterbar gevinst innenfor ett eller flere av bærekraftsmålene.

Om FNs 17 bærekraftsmål

  • Bærekraftsmålene utgjør 17 konkrete mål og 169 delmål, som forplikter alle FNs 193 medlemsland til helt å avskaffe fattigdom og sult i verden, redusere ulikheter, garantere god utdannelse og bedre helse til alle, samt sikre anstendige jobber og mer bærekraftig økonomisk vekst.
  • Alle land skal bidra – både rike og fattige. Selv om noen ser det som et regjeringsansvar alene å implementere FNs bærekraftsmål, er det viktig at også virksomheter engasjerer seg, er oppmerksom på målene, og samtidig ser det som deres ansvar å bidra. (Kilde: FN-sambandet)
Kommenter artikkelen
Tips redaksjonen
Anbefalte artikler

Send til en kollega

0.125