23948sdkhjf

I gang med E18 Vestkorridoren

Åtte firmaer deltok på Vegvesenets tilbudskonferanse for entreprisekontrakten for forberedende arbeider på strekningen Lysaker-Ramstadsletta. Kontrakten er den første i prosjektet E18 Vestkorridoren.

– Tilbudskonferanser gjennomføres for å synliggjøre omfanget og innholdet i oppdraget, forklarer byggeleder Katinka Stenstad.

Under tilbudskonferansen ble de ulike oppgavene som skal gjennomføres presentert, og deltakerne fikk anledning til å stille spørsmål underveis. Etterpå kunne deltakerne dra ut på befaring for å se på området kontrakten gjelder for.

– Vi er veldig fornøyde med at så mange er interesserte i å delta i konkurransen om denne første kontrakten, og gleder oss til å motta tilbud, sier Stenstad.

Hva inngår i oppdraget?

Entreprisen de ulike tilbyderne skal konkurrere om er den første av to entrepriser med forberedende arbeider før selve hovedutbyggingen av E18 Vestkorridoren starter.

– Dette er en forberedende entreprise som i hovedsak består av rivearbeider, boring av VA-ledning og bygging av støttemur (rørspunt) mot jernbanen. Entreprisen skal gjøre klart til arbeidene med Høviktunnelen som kommer etterpå, forteller Stenstad.

Hun tilføyer at arbeidene vil pågå i vel et år. Arbeidene med rørspunt krever stans i togtrafikken vest for Høvik stasjon, så det vil foregå arbeider hele neste sommer.

Under tilbudskonferansen presenterte Stenstad spesielle utfordringer knyttet til de ulike arbeidene som skal foregå mens trafikken på E18 skal gå som vanlig.

Mange forberedende arbeider

Entreprisekontrakten for forberedende arbeider på Ramstadsletta består av følgende oppgaver:

  • Riving av bygninger innenfor anleggsområdet
  • Boring av ny VA-trase til Høvikveien 2C
  • Rørspunt (ca. 230 m) langs jernbanen, inkl. sikringsskjerm
  • Grunnforsterkning med KS-stabilisering og masseutskifting før etablering av fylling for adkomstrampe spuntrigger
  • Trefelling (restriksjoner i hekketid 1. mars – 15. juli)

Fremdrift for inngåelse av kontrakt

Fristen for å sende inn tilbud på denne kontrakten er 2. september. Deretter følger en måned med gjennomgang av tilbudene før en entreprenør velges. Vegvesenet forventer å inngå kontrakt med en entreprenør i november 2020. Planlagt oppstart av anleggsarbeidene er vinteren 2020/2021.

– Det er spennende å være i gang, avslutter Stenstad.

Ny E18 vil få tre gjennomgående kjørefelt i begge retninger.

Den andre entreprisen med forberedende arbeider på Strand lyses ut i løpet av høsten 2020.

Kommenter artikkelen
Tips redaksjonen
Anbefalte artikler

Send til en kollega

0.11