23948sdkhjf

Utvikler ny bydel i Drammen

Drammen Kommune Eiendomsutvikling AS og Bane NOR Eiendom AS inngår samarbeidsavtale med mål om å utvikle en helt ny bydel på det tidligere havneområdet Tangenkaia i Drammen.

Samarbeidsavtalen innebærer at partene etablerer et felleseid selskap, Tangenkaia AS, som skal undersøke hvordan havneområdet kan transformeres og utvikles til en ny, attraktiv bydel. Målet er å utvikle en bydel med en tydelig identitet og kulturhistoriske spor og verdier.

Tre tverrfaglige team

Som del av avtalen, inviterer partene tre erfarne, tverrfaglige team til å gjennomføre parallelloppdrag. Oppdraget innebærer å utforske ulike løsninger for å transformere og utvikle området, og å foreslå hvordan områdets potensial best kan utnyttes og bidra til å komplettere eksisterende sentrum og resten av byen.

– Vi er svært glade for å signere denne avtalen, og ser virkelig fram til å byutvikle dette spennende området til det beste for Drammen. En ny bydel på Tangenkaia har et fantastisk potensial, og vi vil jobbe for at den skal få en identitet preget av kulturhistorie, bevaringsverdige bygg, havnepromenade og historiske spor av kanal og havnevirksomhet, sier adm. direktør Jon-Erik Lunøe i Bane NOR Eiendom og adm. direktør Bjørn Holm i Drammen Kommune Eiendomsutvikling.

 

Transformasjonsområdet «Tangenkaia» er på ca. 100 dekar og ligger på Strømsøsiden av Drammenselva, i utkanten av sentrum mot øst. Grunneiere er Drammen Kommune Eiendomsutvikling AS, Bane NOR Eiendom AS, Brække Eiendom AS og Jon Christensen AS. Advokatfirmaet Selmer AS har bistått partene med struktur og avtaler for samarbeidet. Foto: Bane NOR Eiendom

Gradvis transformasjon til en ny og levende bydel

Mulighetsstudiene som parallelloppdraget resulterer i, skal innleveres i september i år og vil danne grunnlag for å utarbeide en tredelt strategi for utviklingen av Tangenkaia. Første del av strategien skal omfatte de ti første årene, den neste skal ha et 10-15 års perspektiv og den tredje et 20-30 års perspektiv. Slik vil strategien vise hvordan det kan legges til rette for en gradvis transformasjon til en ny, levende bydel. Strategien skal inneholde forslag til prosess og vise et helhetlig byplangrep som grunnlag for regulering og utvikling av området. Planprosessen inkluderer også andre grunneiere som det nye selskapet vil samarbeide med.

Kommenter artikkelen
Tips redaksjonen
Anbefalte artikler

Send til en kollega

0.068